Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde.

Hvis du har en skorsten, der er tilsluttet et fyr, pejs, brændeovn eller lignende, så skal den renses af en skorstensfejer. Det har ingen betydning om du faktisk bruger fyret, ovnen eller pejsen. Hvis din bolig har en skorsten, er det dig der står for dens indvendige vedligeholdelse.

Hvem må feje min skorsten?

Her kan du se hvilken skorstensfejermester der dækker dit område.

 

Hvor ofte skal skorstenen renses?

Hvad skorsten er tilsluttetHvor ofte skorstenen skal renses
Oliefyr med mere end 120 kw indfyret effekt 2 gange om året
Oliefyr med mindre end 120 kw indfyret effekt 1 gang om året
Pejs, brændeovn eller lignende ildsted for fast brændsel 1 gang om året
Fueloliefyrede anlæg med større indfyret effekt end 120 kw Efter aftale med skorstensfejeren ud fra, hvor meget anlægget bliver brugt, og i hvilken tilstand det er
Anlæg til afbrænding af halm, flis, træspåner, eller træ Efter aftale med skorstensfejeren

 

Skorstensfejeren kan ud fra en vurdering af anlæggets anvendelse og stand bestemme at skorstenen skal fejes oftere eller sjældnere end der står her. Du kan også selv aftale at den skal fejes oftere hvis du ønsker det.

Hvad skal skorstensfejeren gøre?


Skorstensfejeren skal

  • Rense skorstenen
  • Rense røgrør og røgkanaler
  • Fjerne sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensrensningen

Hvis der har samlet sig glanssod i skorstenen som kun kan fjernes med mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for at skorstenen bliver udfræset inden laget af glanssod kan medføre en brandrisiko. Hvis laget ikke kan fjernes, må du ikke bruge skorstenen.

Hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på fejl og mangler som kan medføre særlig brandfare, skal han give kommunen besked. Det samme gælder hvis han opdager ting som er ulovlige i forhold til reglerne om ildsteder og skorstene.

Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder der er nødvendige for at han kan udføre sit arbejde. Du har ret til at bede skorstensfejeren om legitimation før du lukker ham ind.

Skal du have ny pejs eller brændeovn?

Skorstensfejermesteren skal kontaktes hvis du skal have brændeovn eller pejs. Skorstensfejermesteren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen inden den tages i brug.
Placerer du din skorsten tættere på skel end 2,5 m eller bor du i etagebolig, skal du desuden søge om byggetilladelse inden brændeovnen tilsluttes.

 

Kan jeg afmelde skorstensfejeren?

Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ved afbrydning af pejse skal det være åbenlyst for enhver at pejsen ikke længere kan bruges.

Afmeldingen skal ske til din skorstensfejer inden den 1. november for ikke at betale gebyr for det kommende år. Hvis ildstedet er afbrudt korrekt fra skorstenen, vil du herefter ikke længere modtage opkrævning for skorstensfejning.

 

Hvis der har været brand i skorstenen

Hvis der har været brand i skorstenen, skal du straks kontakte skorstensfejeren. Han skal så rense skorstenen og vurdere om den fortsat må bruges. Skorstensfejeren skal give politiet alle oplysninger der kan have betydning for efterforskningen af branden

 

Hvad koster det at få renset skorsten?

Den lovpligtige skorstensfejning bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Det er kommunalbestyrelsen der bestemmer hvor store gebyrerne skal være.

Har skorstensfejermesteren lavet arbejde ud over den lovpligtige fejning, skal du afregne direkte med skorstensfejermesteren.

Frit valg af skorstensfejer

Kolding Kommune skal sørge for at alle borgere har en skorstensfejer til rådighed.

Derfor er kommunen inddelt i tre distrikter hvor der er indgået aftale med skorstensfejermestre. Kontaktoplysninger for skorstensfejere.

Distriktsskorstensfejermestrene er forpligtet til at feje skorstene i det distrikt de har fået tildelt.

Der er dog frit skorstensfejervalg, og du kan derfor vælge en anden skorstensfejermester end den der er tildelt dit området/distrikt. Ønsker du en ny skorstensfejer, skal du selv afmelde skorstensfejningen hos din nuværende skorstensfejer, ligesom du selv står for aftalen med en ny skorstensfejer.

Vælger du en skorstensfejermester der ikke har en kontrakt med Kolding Kommune, skal det kunne dokumenteres fx ved forevisning af fakturakopi. Der kan blive tale om andre priser end dem vi opkræver via ejendomsskatten. Det er din pligt som ejer at regler for skorstensfejningen overholdes.

Love og regler

Bygningsreglementets vejledning om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Reglerne der regulerer fyringsanlæg findes i Brændeovnsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 48 af 16.01.2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Reglerne for skorstensfejning findes i Skorstensfejerbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 541 af 22.05.2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg

Reglerne om skorstensfejning er udledt af Byggelovens § 15 – Lovbekendtgørelsen nr. 1178 af 23.09.2016.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey