Beskyt dig selv og andre

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende ...

Her udleverer vi mundbind

Da det er obligatorisk at anvende mundbind eller visir, for alle der tager med bus eller tog, udleverer Kolding Kommune gratis mundbind til udvalgte grupper af borgere.

Tilbuddet om gratis mundbind er udelukkende for de borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind til brug for transport i den kollektive trafik. Regeringen har defineret målgruppen for tilbuddet som blandt andet kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse og socialt udsatte. Der vil blive udleveret 5 til 10 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres fra kommunale og private væresteder samt Jobcentret, Dieselvej, Kolding, Borgerservice, Bredgade, Kolding, Lunderskov Bibliotek og Christiansfeldcentret.

Frivillig isolation til coronasmittede

Som COVID-19 smittet kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed. Kriterierne for, om du kan få en bolig, er følgende:

 1. Du skal være konstateret smittet med COVID-19 og have haft kontakt til din læge.
 2. Du skal kunne opholde dig alene og klare dig selv under din sygdom
 3. Dit behov skyldes, at du deler hustand med:
  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19
  • Personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Du skal have afsøgt andre muligheder for at du kan være isoleret fra de øvrige personer i din hustand.

Kan du svare ja til ovenstående, så ring på tlf. 3057 7128 ml. kl. 9 og 14 alle ugens dage.

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens pjece om information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

 

Socialområdet

Socialområdet kører tæt på normal drift alle steder igen og der er ikke længere restriktioner på besøg. Dog er der udarbejdet forholdsregler for at forebygge smittekæder og skabe tryghed for borgere og medarbejdere.

Det betyder at

 • Borgere som føler sig syge, med hoste, feber, hovedpine eller snue, skal ikke fremmøde. Borgeren orienteres om dette inden møde/aftale. Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
 • Borgere, der er særligt udsatte pga. kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar, skal så vidt muligt ikke møde op – men i stedet kontakte stedet pr. telefon.
 • Borgerne skal komme tæt på den tid de har fået. Lav aftalen om hvordan I mødes forud for samtalen.
 • Borgerne skal indlede deres besøg med at vaske hænder ved de installerede mobile håndvaske.
 • Der gives ikke hånd, high-fives eller andet.
 • Der holdes 1-2 meters afstand til hinanden. (forsigtighedsprincippet)

Skoler, SFO og dagtilbud

Statsministeren iværksatte med virkning fra den 19. september 2020 nye tiltag for at mindske corona-smitte. Tiltagene er foreløbig gældende frem til den 4. oktober 2020. I Kolding Kommune følges myndighedernes anbefalinger.

Aflysning af lejrture, klassefester, børnefødselsdage m.v. Alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, og lignende aflyses. Aflysningen gælder arrangementer arrangeret af dagtilbud/skole. Det gælder sociale arrangementer, som afholdes både på og uden for skolens og institutionens matrikel. Opstramningen omfatter også aflysning af kolonier, lejrskoler og studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Aflysningen gælder også, selvom kolonien, lejrskolen eller studieturen kun er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand.

Bemærk, at sundhedsmyndighedernes også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke er arrangereret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv.

Faglige og administrative aktiviteter kan fastholdes Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan f.eks. være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skolehjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og brobygning. Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, herunder hygiejne og afstand.

Lokale retningslinjer – brug Skype når I kan Som en særlig foranstaltning – og et supplement til de centrale myndigheders tiltag - er det i Kolding Kommune besluttet, at

 • der kan holdes arrangementer/møder med personalet, når det drejer sig om arrangementer med et fagligt formål.
 • forældremøder i skoler og dagtilbud kan afholdes klassevis/stuevis – ikke for hele skolen/dagtilbuddet eller afdelingen.
 • det som udgangspunkt kun er en forælder pr. barn, som tilbydes at deltage i forskellige arrangementer, f.eks. forældremøder
 • der kan gennemføres fysiske skolehjemsamtale og dagtilbud-hjem-samtaler, men det kan også afholdes via Skype.
 • det bør altid overvejes, om fysiske møder kan tilrettelægges på anden vis f.eks. som Skype-møder.

Buskørsel

Det er et krav, at alle passagerer over 12 år skal bære mundbind eller visir i busser, tog og i flextrafikken. Kravet gælder døgnet rundt - også ved stoppesteder og på bus- og togstationer. Hold dig orienteret på Sydtrafiks hjemmeside www.sydtrafik.dk.

Jobcenter

Da beskæftigelsesindsatsen ikke længere er suspenderet er jobcentret åbent for fysisk fremmøde. Det betyder, at du som ledig igen vil blive indkaldt til møder i Jobcentret. Derudover er der også mulighed for, at du som ledig kan komme ind på jobcentret og få hjælp til jobsøgning, spørgsmål og ansøgning om ydelser m.m.

Ledighed og forsørgelse

Hvis du er blevet ledig, så er der hjælp at finde her.

Du skal som opsagt melde dig ledig.

Er du berettiget til dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din A-kasse.

Er du ikke berettiget til dagpenge, skal du søge om kontanthjælp.

Når vi har din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder der sammen med dig vil sørge for at al dokumentation er på plads. Denne medarbejder vil herefter behandle din ansøgning hurtigst samt svare på eventuelle spørgsmål.

Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du kontakte os på 79 79 86 86.

Enkeltydelse

Har du ingen fast indtægt, skal du først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden du søger om enkeltydelse.

Du kan søge om enkeltydelse når alle andre muligheder er prøvet. Det betyder at du skal have forsøgt at låne pengene andetsteds inden du søger om enkeltydelse.

Har du derfor mulighed for at optage et SU-lån, banklån eller lån i den nærmeste familie, skal dette forsøges først.

 

Se mere om Jobcentret og ledighed

Virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Se mere om Hjælp til virksomheder

om

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey