Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Beskyt dig selv og andre

Kolding Kommune har brug for din hjælp.

Meld dig til jobbanken hvis du har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund.

Tilmelding til jobbank

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende ...

Renovation og genbrugspladser

I øjeblikket er der kun adgang til alle kommunens genbrugspladser med Genbrug 24-7-ordningen.

Du kan få hentet storskrald igen

Din skraldespand bliver tømt som vanligt. 

Jobcenter

Jobcentret er lukket for personlig henvendelse.

Det betyder at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud.

Det betyder også at du som borger i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder den samme ydelse som hidtil.

Kontakt din rådgiver eller på 79 79 61 96 / 79 79 86 70 hvis du har spørgsmål.

Hvis du ikke kan komme i forbindelse med din sædvanlige jobrådgiver, kan du ringe på 79 79 86 86, og du bliver hurtigst muligt kontaktet.

Vi vil i den kommende tid tage kontakt til ledige for at tilbyde vores hjælp.

Ledighed og forsørgelse

Hvis du er blevet ledig, så er der hjælp at finde her.

Du skal som opsagt melde dig ledig.

Er du berettiget til dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din A-kasse.

Er du ikke berettiget til dagpenge, skal du søge om kontanthjælp.

Når vi har din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder der sammen med dig vil sørge for at al dokumentation er på plads. Denne medarbejder vil herefter behandle din ansøgning hurtigst samt svare på eventuelle spørgsmål.

Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du kontakte os på 79 79 86 86.

Enkeltydelse

Har du ingen fast indtægt, skal du først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden du søger om enkeltydelse.

Du kan søge om enkeltydelse når alle andre muligheder er prøvet. Det betyder at du skal have forsøgt at låne pengene andetsteds inden du søger om enkeltydelse.

Har du derfor mulighed for at optage et SU-lån, banklån eller lån i den nærmeste familie, skal dette forsøges først.

 

Se mere om Jobcentret og ledighed

Virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

For at afbøde konsekvenserne af corona-krisen fremrykker Kolding Kommune betalingen til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Se mere om Hjælp til virksomheder

om

Børnepasning

Daginstitutioner, dagplejere og SFO'er er åbne for børn der er tilmeldt nødpasning.

Nødpasning kan tilbydes børn på 0-9 år på disse betingelser:

  • Forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige.
  • Forældre er ansat i en privat virksomhed der ikke har hjemsendt medarbejderne.
  • Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Forældre kan dagligt melde ind til dagplejeren/institutionen/skolen om man har brug for nødpasning.

Der er nødpasning i den normale åbningstid, men vi har også en institution der har åbent til kl. 21. Der kan også tilbydes om aftenen og natten.

Pladsanvisningen kan fortsat bookes online.

Pladsanvisningen er lukket for personlig henvendelse.

Daglig åben for telefonisk henvendelse på tlf. 79 79 12 00, mellem kl.10.00-14.00, og torsdage kl.14.00-16.30

Forældre får ikke pengene retur for manglende børnepasning, og det gælder i alle kommuner.

Skoler nødundervisning

Skolerne informerer forældre og elever om hvordan nødundervisningen er tilrettelagt, og der vil være løbende orientering via AULA.

Se mere om Skoler nødundervisning.

Gode råd til svære emner

Gode råd til voksne om hvordan man taler med børn om svære emner.

 

Konfirmation:

De nye konfirmationsdatoer kan findes på Kolding provstis hjemmeside.

Vi arbejder på en løsning for manglende konfirmations-forberedelse. Konfirmations-elever får direkte besked.

Buskørsel

Bybus- og lokalrutekørslen fortsætter indtil videre. Kørslen på alle skoleruter (500-ruter) er indstillet foreløbig frem til og med 13. april.

Hold dig orienteret på Sydtrafiks hjemmeside www.sydtrafik.dk

Flextur vil kunne benyttes som alternativ til de afgange der ikke køres.

Syge- og ældrepleje

Førsteprioritet er pleje af ældre og svage borgere.

Vi håber på forståelse for at alle opgaver, der IKKE er relateret til pleje eller omsorg, vil blive nedprioriteret.

De medarbejdere som kan løse plejekrævende opgaver vil blive flyttet fra deres ellers normale opgaver og over til f. eks. hjemmeplejen eller sygeplejen.

Det normale serviceniveau på områder som genoptræning, tandpleje, senioraktiviteter m.fl. enten vil falde drastisk. Eller tilbuddene lukker for en periode.

Telefonerne er stadigvæk åbne og kan kontaktes fra klokken 8 til 16 mandag til fredag.

Besøgsforbud og lukning på plejehjem og andre seniorsteder

Der er forbud mod besøg på alle plejehjem. Desuden er daghjem, aktivitetscentre og cafeteriaterne lukket.

Det er muligt at få lov at besøge uafvendeligt døende eller kritisk syge. Kontakt plejehjemmet via telefon for en eventuel aftale.

Der er lukket for personligt fremmøde ved Senior-sundhedsrådgivningen, Hjælpemidler samt Senioradministrationen på Domhusgade.

Sundhedsplejen

Alle familier, som har en aftale med en sundhedsplejerske, bliver ringet op på det aftalte tidspunkt og får en telefonkonsultation. Har du en aftale med vægtstopperne, bliver du ringet op på det aftalte tidspunkt.

Hjemmebesøg tilbydes til alle nyfødte og spædbørn efter behov.

Sundhedsplejen kan kontaktes på vagttelefon 29 23 25 11 på alle ugens hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Det er muligt at kontakte egen sundhedsplejerske – se tlf.nr på Sundhedsvejen.dk eller på Sundhedsplejens hjemmeside

Sundhedsplejen aflyser alle gruppetilbud og aktiviteter på skolerne.

Sundhedscentret

Sundhedscenter Kolding er lukket. Har du noget vigtigt til os, så ring på tlf. 79 79 60 00.

Specialskoler

Specialskolerne kører med nødberedskab til de elever hvor der er behov. Der er direkte dialog med forældre. For forældre som har samfundsvigtige hverv bliver der arrangeret nødpasning på skolen.

Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset tilbyder råd og vejledning til børnefamilier, hvor det kan være vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere i denne Corona tid.

Det kan være udfordringer i forhold til konfliktløsning, angst, parproblematik o.lign.

Børnefamiliehuset kan kontaktes på tlf. 79 79 28 57 eller 79 79 28 55 eller sendt os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ungekontakten

Ungekontaktes åbne anonyme rådgivning er et tilbud til unge og deres familie fra 13 år og op efter.

Ungekontakten kan kontaktes på telefon 79792851 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjælpemiddelafdeling

Hjælpemiddelafdelingen tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med hjælpemidler. Samtaler med borgere afholdes via telefon.

Hjælpemiddelafdelingen kan kontaktes på tlf. 79 79 70 50 eller via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning om kropsbårne hjælpemider

Ansøgninger om andre hjælpemidler på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Handicap- og psykiatrirådgivning

Handicap- og psykiatrirådgivningen tilbyder rådgivning og vejledning. Samtaler med borgere afholdes via telefon.

Kontakt Handicap- og psykiatrirådgivningen på telefon 79 79 70 51.

Alkohol- og stofbehandling

Alkoholbehandlingen og stofbehandlingen tilbyder behandling til rusmiddelbrugere og deres familier, herunder råd og vejledning.

Behandlingen er gratis, og vi har åbent for telefonisk betjening, og evt. opstart af behandling. Ring til os på 79 79 76 00. 

Borgerservice

Der er kun åben for akutte opgaver hos kommunens borgerservice i Bredgade i Kolding. Man skal altid ringe først på 79 79 79 79. Herefter vurderes det om man kan blive betjent, og der aftales en tid for fremmøde.

Der kan udbetales penge til borgere der har særlige behov, men kun efter aftale.

Vi hjælper ikke med almindelige opgaver vedrørende pas, kørekort, oprettelse af cpr nr., vielser, helbredstillæg m.v. mens der er lukket ned.

Tandplejen

Kolding Kommunale Tandpleje holder lukket for al ikke akut behandling foreløbigt indtil 13. april. Ved akut behov for tandbehandling ring på telefon nummer 79 79 90 00. 

Alle tider ved tandplejen foreløbigt indtil 13. april er aflyst, og man får tilsendt en ny tid i e-boks.

Ved ikke akutte henvendelser, send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandlingerne på Tandreguleringsklinikken stærkt reduceret.

By og Udvikling

Du kan ikke møde op på Nytorv 11, men alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside er selvfølgelig åbne. Du kan også stadig kontakte os pr. mail og telefon, men hav venligst forståelse for at vi kører på lavt blus – se kontaktoplysninger til nogle af de ofte søgte services i By og Udvikling.

Kultur og fritid

Al aktivitet i haller, svømmehaller, idrætsanlæg, klubber, spejderhytter, rideklubber m.m. er stoppet. Flere institutioner informerer nærmere på egne kanaler (hjemmeside, facebook, e.lgn.)

Alle fritids- og idrætsfaciliteter er lukket

Socialområdet

Der er indført besøgsforbud på alle bosteder på social- og handicapområdet. På området er der stor forskel på hvordan borgere, beboere, bruger oplever situationen. Derfor kommunikeres der direkte med brugere og pårørende på de enkelte institutioner.

Der er lukket for henvendelser på Socialforvaltningen på Nicolai Plads 6. I uopsættelige situationer kan du ringe på telefon 79 79 25 37 eller maile tilDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og få hjælp.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey