Beskyt dig selv og andre

Her orienterer vi løbende om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune.

Der er krav om brug af mundbind, når du handler og et krav om delvis brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner. Der er begrænsning på salg af alkohol i detailhandel og kiosker efter kl. 22.00, og samtidigt er der en klar opfordring fra regeringens side til, at vi alle begrænser antallet personer, vi ses i sociale sammenhænge.

Der er indført forsamlingsforbud på 10 personer, dog op til 50 personer ved begravelser. Det skærpede forsamlingsforbud gælder til og med 22. november 2020.

Restriktionerne gælder i hele landet. Overblik over restriktionerne. 

 

Færre besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud om besøgsrestriktioner, der gælder alle plejehjem, midlertidige pladser og døgnrehabilitering i kommunen. Påbuddet omfatter også alle træningsaktiviteter, aflastnings- og genoptræningspladser, tilbud med frivillige og de caféer på plejehjemmene, der normalt er åbne for borgere i de omkringliggende boliger.

Per 15. november må hver beboer vælge én nærmeste pårørende og to nære pårørende. Den nærmeste pårørende må besøge indendørs i boligen, mens de to nære pårørende må besøge i et såkaldt besøgsrum. Fælles for begge besøgstyper er, at der skal bookes tid på forhånd og bruges værnemidler ved ankomst og indtil man er inde i bolig eller besøgsrum.

Derudover vil der for andre pårørende være mulighed for besøg på udendørs arealer. Plejehjemmenes udendørs faciliteter er ikke ens, og derfor kan der være mindre forskel på, hvordan det enkelte plejehjem kan tilbyde besøg under de nye restriktioner. Alle plejehjem kontakter de pårørende direkte, så de får besked om de begrænsede muligheder for besøg.

Restriktionerne indføres for at for at minimere smitten blandt ældre og sårbare og beskytte dem mest muligt. 

Besøgsrestriktioner gælder ikke for visiterede borgere til daghjem, træning, aktivitetscenter og bad.

Færre besøg på sociale botilbud

Social-og Indenrigsministeriet har indført et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale botilbud i Kolding Kommune, hvilket også gælder i 38 andre kommuner herhjemme. Besøgsrestriktionerne indføres for at forebygge og inddæmme udbredelse af Covid-19 og for at beskytte borgere på sociale botilbud.

Udgangspunktet er, at barnet, den unge eller voksne beboer må have besøg af 1-2 faste besøgspersoner eller forældre indendørs. Øvrige besøg skal foregå på udendørs arealer. De sociale botilbuds udendørs faciliteter er ikke ens, og derfor kan der være mindre forskel på, hvordan det enkelte botilbud kan tilbyde besøg under de nye restriktioner. Alle de sociale botilbud kontakter de pårørende direkte, så de får besked om de begrænsede muligheder for besøg.

Her udleverer vi mundbind

Da det er obligatorisk at anvende mundbind eller visir, udleverer Kolding Kommune gratis mundbind til udvalgte grupper af borgere.

Tilbuddet om gratis mundbind er udelukkende for de borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind. Regeringen har defineret målgruppen for tilbuddet som blandt andet kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse og socialt udsatte. Der vil blive udleveret op til 20 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres fra kommunale og private væresteder samt Jobcentret, Dieselvej, Kolding, Borgerservice, Bredgade, Kolding, Lunderskov Bibliotek og Christiansfeldcentret.

By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv lukket for personlig henvendelse

By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv i Kolding er lukket for personlig henvendelse. Foreløbig til 4. januar 2021. Det er kun muligt at komme ind, hvis du har en aftale.

 

Forældre til hjemsendte børn kan midlertidigt modtage barselsdagpenge

Regeringen og arbejdsmarkedsparter har aftalt midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19. Ordningen omfatter forældre til børn, der som følge af et konkret COVID-19 tilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19 - samt til forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19.

Ordningen omfatter forældre

• Der ikke kan arbejde hjemmefra.

• Der opfylder barselsloven betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

• Til børn til og med 13 år.

Ordningen forventes at gælde fra d. 1. oktober til d. 31. december 2020.

 

For ansatte der må blive hjemme og passe deres børn: Ansatte der vil søge om barselsdagpenge kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon: 7012 8064

For virksomheder: Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion.

Læs mere om ordningen hos Beskæftigelsesministeriet

Frivillig isolation til coronasmittede

Som COVID-19 smittet kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed. Kriterierne for, om du kan få en bolig, er følgende:

 1. Du skal være konstateret smittet med COVID-19 og have haft kontakt til din læge.
 2. Du skal kunne opholde dig alene og klare dig selv under din sygdom
 3. Dit behov skyldes, at du deler hustand med:
  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19
  • Personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Du skal have afsøgt andre muligheder for at du kan være isoleret fra de øvrige personer i din hustand.

Kan du svare ja til ovenstående, så ring på tlf. 3057 7128 ml. kl. 9 og 14 alle ugens dage.

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens pjece om information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

 

Skoler, SFO og dagtilbud

Alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, og lignende aflyses. Aflysningen gælder arrangementer arrangeret af dagtilbud/skole. Det gælder sociale arrangementer, som afholdes både på og uden for skolens og institutionens matrikel. Sundhedsmyndighedernes også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke er arrangereret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål, f.eks. forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamling, valgmøde etc., dog under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger, herunder hygiejne og afstand.

 

Som en særlig foranstaltning – og et supplement til de centrale myndigheders tiltag - er det i Kolding Kommune besluttet, at

 • Der kan holdes arrangementer/møder med personalet, når det drejer sig om arrangementer med et fagligt formål.
 • Forældremøder i skoler og dagtilbud kan afholdes klassevis/stuevis – ikke for hele skolen/dagtilbuddet eller afdelingen.
 • Det som udgangspunkt kun er en forælder pr. barn, som tilbydes at deltage i forskellige arrangementer, f.eks. forældremøder
 • Der kan gennemføres fysiske skolehjemsamtale og dagtilbud-hjem-samtaler, men det kan også afholdes via Skype.
 • Det bør altid overvejes, om fysiske møder kan tilrettelægges på anden vis f.eks. som Skype-møder

Buskørsel

Det er et krav, at alle passagerer over 12 år skal bære mundbind eller visir i busser, tog og i flextrafikken. Kravet gælder døgnet rundt - også ved stoppesteder og på bus- og togstationer. Hold dig orienteret på Sydtrafiks hjemmeside www.sydtrafik.dk.

Jobcenter

Da beskæftigelsesindsatsen ikke længere er suspenderet er jobcentret åbent for fysisk fremmøde. Det betyder, at du som ledig igen vil blive indkaldt til møder i Jobcentret. Derudover er der også mulighed for, at du som ledig kan komme ind på jobcentret og få hjælp til jobsøgning, spørgsmål og ansøgning om ydelser m.m.

Ledighed og forsørgelse

Hvis du er blevet ledig, så er der hjælp at finde her.

Du skal som opsagt melde dig ledig.

Er du berettiget til dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din A-kasse.

Er du ikke berettiget til dagpenge, skal du søge om kontanthjælp.

Når vi har din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder der sammen med dig vil sørge for at al dokumentation er på plads. Denne medarbejder vil herefter behandle din ansøgning hurtigst samt svare på eventuelle spørgsmål.

Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du kontakte os på 79 79 86 86.

Enkeltydelse

Har du ingen fast indtægt, skal du først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden du søger om enkeltydelse.

Du kan søge om enkeltydelse når alle andre muligheder er prøvet. Det betyder at du skal have forsøgt at låne pengene andetsteds inden du søger om enkeltydelse.

Har du derfor mulighed for at optage et SU-lån, banklån eller lån i den nærmeste familie, skal dette forsøges først.

 

Se mere om Jobcentret og ledighed

Virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Se mere om Hjælp til virksomheder

om

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey