Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Beskyt dig selv og andre

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende ...

Borgerservice er lukket for fysisk adgang

Borgerservice har lukket for adgang i Bredgade 1 i Kolding på grund af coronakrisen.

Det er kun ganske få borgere der kan komme ind, og de skal på forhånd have en aftale for at få adgang. Ring til 79 79 79 79 for en aftale.

De pas og kørekort, der er bestilt og produceret, ligger i Borgerservice, men kan ikke afhentes på nuværende tidspunkt. De bliver liggende indtil vi får lov til at åbne igen, og vi ved ikke hvornår det sker.

Udover at komme i telefonisk kontakt med Borgerservice kan du også skrive en mail med dit spørgsmål, så sidder vores medarbejdere og kan svare på dette hjemmefra.

Send meget gerne en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så vil vi svare så hurtigt som muligt.

Der kan udbetales penge til borgere, der har særlige behov, men kun efter aftale.

Socialområdet

Sociale tilbud og indsatser, som har været helt eller delvist lukket, bliver nu atter åbnet. Selvfølgelig med de hensyn som risikoen for coronasmitte kræver. Det vil sige at vi igen kan hjælpe børn, unge og voksne.

Sundhedsstyrelsen har lempet nogle af kravene på det sociale område, så det igen er muligt for eksempelvis pårørende at besøge deres kære på sociale tilbud. Besøg af pårørende på botilbud og institutioner tilrettelægges i samarbejde mellem det pågældende sted, borgerne og pårørende. Besøgene tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes.

Børnefamiliehuset, Ungekontakten, aflastningstilbud, stof- og alkoholbehandlingen samt socialpædagogiske tilbud er genåbnet, så man kan møde op fysisk.

Væresteder, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er gradvis åbnet. Man kommer ind i mindre hold og i kortere tid, eller der findes andre måder at tage hensyn til smitterisikoen.

Kommunens opsøgende medarbejdere, SSP samt socialrådgivere i skoler og dagtilbud er opmærksomme på om der er børn, unge, voksne eller familier som har behov for en ekstra indsats. For eksempel på grund af problemer opstået eller forværret i coronaperioden.

Hvis du er i tvivl om noget, så ring endelig til Socialforvaltningen på tlf. 79 79 25 37 eller send en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Kultur og fritid

Al indendørs aktivitet i haller, svømmehaller, idrætsanlæg, klubber, spejderhytter, rideklubber m.m. er stoppet. Flere institutioner informerer nærmere på egne kanaler (hjemmeside, facebook, e.lgn.).

Bibliotekerne får mulighed for at åbne for udlån og aflevering af lånte materialer fra 18. maj - følg med på Koldingbibliotekernes hjemmeside og bibliotekernes facebook for nærmere info.

Generel åbning af udendørs aktiviteter og professionel idræt fra nu af

Skoler, SFO og dagtilbud er atter åbne

Det gælder for

  • skoleelever 0.-10.klasse
  • specialtilbud
  • specialklasser
  • Ungdomsskolens heldagsundervisning

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra ca. kl 8 til ca. kl 13. 30 svarende til ca. 30 lektioner for alle børn. Der er forskelle fra skole til skoler f.eks. i forhold til timetal og forskudte mødetider. Mødetider tilpasses bustiderne.

Undervisningen sker forsat efter principperne om nødundervisning. Det betyder eksempelvis der fortsat vil være undervisning der foregår uden for, faglokalerne kan ikke bruges af skiftende børn og klasser, og der vil forsat ske fjernundervisning. Endvidere vil der fortsat være mere vasken hænder, afstand og de andre hygiejne krav der skaber en anden dagligdag. Det er de enkelte skoler der melder direkte ud om forholdende på den enkelte skole.

SFO åbner på almindelig vis. 

Daginstitutioner

For daginstitutioner gælder fortsat de skærpede hygiejnekrav. Børnene må ikke blandes på tværs af de stuer, hvor de går.

Dagplejen

I dagplejen må de forskellige børnegrupper ikke blandes. Det betyder, at børnene ikke kommer i legestue.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen kan fortsat bookes online.

Pladsanvisningen er lukket for personlig henvendelse.

Hverdage åben for telefonisk henvendelse på tlf. 79 79 12 00 mellem kl.10.00-14.00 og torsdage kl.14.00-16.30.

Buskørsel

Bybus- og lokalrutekørslen køres som normalt. 

Der skal gøres opmærksom på at der midlertidig er lukket for det betjente salg i busserne. Det er derfor ikke muligt at købe billet med kontanter i busserne. Kontant betaling af en Flextur er ej heller muligt. Her skal rejsen bestilles og betales via selvbetjening, eller der kan fås hjælp til kreditkortbetaling telefonisk.

Hold dig orienteret på Sydtrafiks hjemmeside www.sydtrafik.dk

Renovation og genbrugspladser

Alle fem genbrugspladser har igen normale åbningstider. Desuden kan du få adgang døgnet rundt til fire pladser med Genbrug 24-7-ordningen.

Du kan få hentet storskrald igen

Uddeling af kompost i foråret er aflyst på grund af adgangsbegrænsninger til genbrugspladserne. Vi uddeler igen til efteråret, men dato er endnu ikke fastsat.

Din skraldespand bliver tømt som vanligt. For at undgå coronasmitte mellem skraldemændene, møder de ind forskudt og kører ud med en halv times mellemrum. Det betyder, at du kan møde din skraldemand på vejen allerede fra kl. 5 om morgenen.  

Jobcenter

Jobcentret er lukket for personlig henvendelse.

Det betyder at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud.

Det betyder også at du som borger i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder den samme ydelse som hidtil.

Kontakt din rådgiver eller på 79 79 61 96 / 79 79 86 70 hvis du har spørgsmål.

Hvis du ikke kan komme i forbindelse med din sædvanlige jobrådgiver, kan du ringe på 79 79 86 86, og du bliver hurtigst muligt kontaktet.

Vi vil i den kommende tid tage kontakt til ledige for at tilbyde vores hjælp.

Ledighed og forsørgelse

Hvis du er blevet ledig, så er der hjælp at finde her.

Du skal som opsagt melde dig ledig.

Er du berettiget til dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din A-kasse.

Er du ikke berettiget til dagpenge, skal du søge om kontanthjælp.

Når vi har din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder der sammen med dig vil sørge for at al dokumentation er på plads. Denne medarbejder vil herefter behandle din ansøgning hurtigst samt svare på eventuelle spørgsmål.

Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du kontakte os på 79 79 86 86.

Enkeltydelse

Har du ingen fast indtægt, skal du først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden du søger om enkeltydelse.

Du kan søge om enkeltydelse når alle andre muligheder er prøvet. Det betyder at du skal have forsøgt at låne pengene andetsteds inden du søger om enkeltydelse.

Har du derfor mulighed for at optage et SU-lån, banklån eller lån i den nærmeste familie, skal dette forsøges først.

 

Se mere om Jobcentret og ledighed

Virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

For at afbøde konsekvenserne af corona-krisen fremrykker Kolding Kommune betalingen til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Se mere om Hjælp til virksomheder

om

Gode råd til svære emner

Gode råd til voksne om hvordan man taler med børn om svære emner.

 

Konfirmation:

De nye konfirmationsdatoer kan findes på Kolding provstis hjemmeside.

Vi arbejder på en løsning for manglende konfirmations-forberedelse. Konfirmations-elever får direkte besked.

Syge- og ældrepleje

Førsteprioritet er pleje af ældre og svage borgere.

Vi håber på forståelse for at alle opgaver, der IKKE er relateret til pleje eller omsorg, vil blive nedprioriteret.

De medarbejdere som kan løse plejekrævende opgaver vil blive flyttet fra deres ellers normale opgaver og over til f. eks. hjemmeplejen eller sygeplejen.

Det normale serviceniveau på områder som genoptræning, tandpleje, senioraktiviteter m.fl. enten vil falde drastisk. Eller tilbuddene lukker for en periode.

Telefonerne er stadigvæk åbne og kan kontaktes fra klokken 8 til 16 mandag til fredag.

Daghjem og aktivitetscentre lukket - plejehjem åbne for besøg

Alle plejehjem er igen åbne for besøg, men kun udendørs og efter aftale.

Plejehjem åbner for besøg lørdag

Daghjem, aktivitetscentre og cafeteriaterne lukket.

Der er lukket for personligt fremmøde ved Senior-sundhedsrådgivningen, Hjælpemidler samt Senioradministrationen på Domhusgade.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg eller aftalt konsultation i Sundhedscentret til alle nyfødte og spædbørn. Børn i alderen 1 – 5 år tilbydes besøg efter behov.

Forud for alle besøg kontaktes familien for at afklare smittestatus i hjemmet. Alle skolebørn tilbydes undersøgelser/samtaler og sundhedspædagogiske gruppeaktiviteter under hensyntagen til smittereducerende tiltag.

Der tilbydes igen aktivitet for vores efterfødselsgrupper, Vægtstopperne og Leg og Bevægelse.

Sundhedsplejen kan kontaktes på vagttelefon 29 23 25 11 på alle ugens hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Det er også muligt at kontakte egen sundhedsplejerske – se tlf.nr. på www.Sundhedsvejen.dk eller på siden Medarbejdere i Sundhedsplejen.

Se mere om sundhedsplejens tiltag i forbindelse med Coronavirus

Sundhedscentret

Sundhedscenter Kolding genåbner gradvist. Receptionen er bemandet og Tandplejen, Døgnrehabiliteringen og Træningsområdet er i gang med en gradvis øgning af deres aktiviteter.

Den gradvise øgning af aktiviteten i Sundhedsområdet sker under hensyntagen til - og efterlevelse af - gældende retningslinjer for at reducere smitterisiko.

Myndighedernes retningslinjer gør det fx muligt gradvist at starte mindre holdforløb op med god plads mellem deltagerne m.m. fx ude i naturen. De pågældende borgere vil blive kontaktet herom. Der arbejdes også på at finde alternative digitale løsninger for gruppeforløb særligt af hensyn til borgere i risikogruppen. Medarbejderne laver også fortsat individuelle telefoniske opfølgninger fra deres hjemmearbejdspladser.

Døgnrehabilitering Kolding blev lukket ned, da Covid-19 udbrød. Formålet med nedlukningen var at skabe ledige pladser, som syghusene kunne bruge til hasteudskrivelser af patienter. Da Covid-19 kurven har udviklet sig meget positivt, genåbnes der også gradvist for flere pladser på Døgnrehabiliteringen.

Er du i tvivl om noget angående Sundhedscentret, så ring endeligt til os på tlf. 79 79 60 00

Specialskoler

Specialskolerne kører med nødberedskab til de elever hvor der er behov. Der er direkte dialog med forældre. For forældre som har samfundsvigtige hverv bliver der arrangeret nødpasning på skolen.

Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset tilbyder råd og vejledning til børnefamilier, hvor det kan være vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere i denne Corona tid.

Det kan være udfordringer i forhold til konfliktløsning, angst, parproblematik o.lign.

Børnefamiliehuset kan kontaktes på tlf. 79 79 28 57 eller 79 79 28 55 eller sendt os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ungekontakten

Ungekontaktes åbne anonyme rådgivning er et tilbud til unge og deres familie fra 13 år og op efter.

Ungekontakten kan kontaktes på telefon 79792851 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjælpemiddelafdeling

Hjælpemiddelafdelingen tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med hjælpemidler. Samtaler med borgere afholdes via telefon.

Hjælpemiddelafdelingen kan kontaktes på tlf. 79 79 70 50 eller via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning om kropsbårne hjælpemider

Ansøgninger om andre hjælpemidler på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Handicap- og psykiatrirådgivning

Handicap- og psykiatrirådgivningen tilbyder rådgivning og vejledning. Samtaler med borgere afholdes via telefon.

Kontakt Handicap- og psykiatrirådgivningen på telefon 79 79 70 51.

Familierådgivningen

Familierådgivningen tilbyder rådgivning og vejledning. Samtaler med borgere afholdes via telefon eller efter individuelle aftaler ved hjemmebesøg.

Kontakt Familierådgivningen på telefon 79 79 01 02.

Har du mistanke om mistrivsel hos børn, kan du sende en underretning.

Alkohol- og stofbehandling

Alkoholbehandlingen og stofbehandlingen tilbyder behandling til rusmiddelbrugere og deres familier, herunder råd og vejledning.

Behandlingen er gratis, og vi har åbent for telefonisk betjening, og evt. opstart af behandling. Ring til os på 79 79 76 00. 

Gradvis åbning af Tandplejen

Tandplejen er fortsat åben for patienter med behov for kritisk behandling. Vi vurderer løbende hvilke indsatser der kan vente, og hvilke der skal til nu. I vil blive kontaktet, hvis I tilbydes en tid.

Tandplejen skal tage ekstra forbehold for at nedsætte risikoen for smittespredning. Derfor er vi stadig langt fra at kunne åbne normalt.

Alle besøg hos Tandplejen skal være aftalt telefonisk på tlf. 79 79 90 00.

Ældre og særligt udsatte patienter med andre lidelser skal være særligt opmærksomme på smitterisikoen. Patienter med symptomer på corona må ikke komme på klinikkerne.

Ved ikke akutte henvendelser, send da en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Mailen vil blive besvaret hurtigst muligt.

Mere information til tandreguleringspatienter.

By og Udvikling

Du kan ikke møde op på Nytorv 11, men alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside er selvfølgelig åbne. Du kan også stadig kontakte os pr. mail og telefon, men hav venligst forståelse for at vi kører på lavt blus – se kontaktoplysninger til nogle af de ofte søgte services i By og Udvikling.

Online Connection

Er du borger i Kolding Kommune, og vil du gerne holde fast i den medarbejder fra kommunen, du ellers normalt plejer at mødes med fysisk? Så er der hjælp at hente.

Der er blevet designet og implementeret en digital løsning, som betyder, at man under corona-situationen fortsat kan holde kontakten mellem borgerne og Socialforvaltningen, som kan hjælpe med den nødvendige rådgivning og støtte.

Online Connection er et godt alternativ for det fysiske møde. I bund og grund er det en digital platform, som gør det muligt for borgere at mødes med medarbejderne på en nem og intuitiv måde. Online Connection kan tilgås fra PC, mobiltelefon og tablet.

Du kan blive oprettet til Online Connection ved kontakt til Nicoline Dybendal Niedoborski på tlf. 20 15 93 63 eller Mette Winther Hauge tlf. 30 89 72 74.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey