Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Information til forældre om undervisning hjemmefra

Mens alle elever er sendt hjem fra skole de næste to uger, er det fortsat ambitionen, at eleverne undervises og får mulighed for faglig udvikling hjemmefra.

 

Forældreguides

Her kan du blive klogere på din rolle som forælder til et barn i folkeskolen.

Skolerne tilbyder nødundervisning til alle elever mens skolerne er lukket med henblik på at mindske udbredelsen af Covid19.

Der vil i perioden gennemføres så meget undervisning som muligt. Det er en udfordrende, men vigtig opgave for skolen/elever og forældre at skabe muligheder for at arbejde og lære under de nye omstændigheder.

Undervisningen tilrettelægges af den enkelte skole og der tages udgangspunkt i elevernes alder, adgangsmuligheder til digitale platforme og eventuelle individuelle hensyn.

I nødundervisningen kan det evt. være vanskeligt at afvikle alle fag (eksempelvis idræt eller fag med naturvidenskabelige eksperimenter). Hvis den enkelte skole vurderer ikke at kunne afvikle undervisning i nogle fag tilfredsstillende, har fagene dansk, matematik og engelsk højest prioritet at få afviklet.

Hvordan undervisningen bedst tilrettelægges vurderes på den enkelte skole. Elever kan eksempelvis arbejde med opgaver, projekter og lignende. Skoler kan etablere fjernundervisning hvor eleverne undervises af deres lærere online og via en digital læringsplatform eller videokonference. For at få det bedst mulige udbytte af undervisningen under de udfordrende omstændigheder, kræver det at skole, elever og forældre arbejder sammen om barnets læring.

Har I spørgsmål, kan de rettes til jeres skole via AULA

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey