Samtaleforløb til familier, som enten er i skilsmisse eller ønsker at bevare parforholdet.

I Kolding Kommune findes der en række tilbud om rådgivning til skilsmissefamilier.

Familierådgivningen tilbyder

  • Åben og anonym rådgivning
  • Råd- og vejledningsforløb - f.eks. familierådslagning og korte samtaleforløb om alle slags udfordringer for barnet og familien
  • Forebyggende indsats til familien f.eks. længere samtaleforløb, netværks- eller samtalegrupper o. lign.
  • Ved særlige behov tilbydes kontaktperson til børn/unge eller familiebehandling i hjemmet

Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset tilbyder samtaleforløb til familier, som enten er i skilsmisse eller ønsker at bevare parforholdet.

Henvisning sker via visitationen i Familierådgivningen.

Home Start

Home Start er en organisation, hvor frivillige tilbyder praktisk hjælp, støtte og venskab til alle familier med mindst 1 barn under syv år.

Frivillig Kolding

Frivillig Kolding har gratis og anonyme tilbud om skilsmisse som "Skolebørn i skilsmisse - et tilbud om at få hjælp i en børnegruppe", voksenven, økonomisk rådgivning, anonyme parsamtaler og frivillige som bisiddere i Statsforvaltningen i forbindelse med skilsmissesager.

Delebørn - hele børn

Center for Familieudvikling samarbejder med nogle af Kolding Kommunes skoler om projekt "Delebørn - hele børn", hvor der tilbydes samtalegrupper for skolebørn med skilte forældre og kurser i "Fortsat Forældreansvar".
På hjemmesiden kan du få gode råd og se hvilke skoler, der deltager under "Om projektet".

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey