Familierådgivningen er et rådgivnings- og støttetilbud til børnefamilier.

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen. Nedenfor kan du læse om de forskellige tilbud.

 

Kommunen kan bl.a. tilbyde:

  • konsulentbistand
  • praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
  • familiebehandling
  • etablering af døgnophold og aflastningsordninger
  • en personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet
  • økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet
  • formidling af praktiktilbud
  • økonomisk støtte i visse situationer

Børn med særlige behov i daginstitution

Børn med særlige behov i daginstitution er et specialpædagogisk tilbud til børn på 0-6 år.

Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset er et dagbehandlingstilbud til udsatte familier med børn i alderen 0-12 år og sårbare gravide.

Familierådgivningen

Familierådgivningen er et rådgivnings- og støttetilbud til børnefamilier og børn og unge, der har brug for særlig hjælp.

Familieplejen

Familieplejen varetager arbejdet med at supervisere og uddanne plejefamilier. Endvidere godkender de private- og netværksplejefamilier. Godkendelse af øvrige plejefamilier sker gennem Socialtilsyn Syd.

Børnerådgivningen

Børnerådgivningen laver psykologisk undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år.

Minidagplejen

Minidagplejen er et tilbud, hvor der ydes en ekstra pædagogisk indsats til børn med særlige behov i alderen 0-4 år.

Tinghøj

Tinghøj er en døgninstitution med akutfunktion. Tinghøj modtager børn og unge i alderen 2-18 år med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Huset er opdelt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til 8 unge i alderen 14-18 år, og i børnegruppen er der plads til 8 børn i alderen 2-14 år.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey