Børnefamiliehuset på Låsbyhøj

Ledelse og administration:

Leder
Jette Korsgaard


Faglig udvikler
Hanne Christiansen


Administrativ medarbejder
Inger Marianne Jessen

Børnefamiliehuset er et dagbehandlingstilbud til udsatte familier med børn i alderen 0 - 12 år.

Om Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset er et dagbehandlingstilbud med tilbud om rådgivning, forebyggende støtte og behandling til sårbare gravide og til udsatte børn i alderen 0-12 år og deres familier.

Børnefamiliehuset er en målrettet indsats, hvor vi i samarbejde med forældrene medvirker til at sikre barnets trivsel.

Børnefamiliehuset tilbyder:

 • Åben anonym rådgivning til børnefamilier med børn i alderen 0 -12 år.
 • "De utrolige år" er et gruppebaseret forældrekursus i samarbejde med daginstitutionerne og skolerne til forebyggelse og behandling af adfærdsproblemer hos børn i alderen 1-12 år. Henvisning foregår via din socialrådgiver, daginstitution eller skole.

Børnefamiliehuset tilbyder familiebehandling til sårbare, vordende forældre og familier med udsatte børn fra 0-12 år, som har behov for hjælp, der går ud over, hvad det almene system kan tilbyde. Hvis man er ung, usikker, eller hvis man af andre grunde føler sig særlig udfordret i forældrerollen, kan man i Børnefamiliehuset få konkret støtte til at opbygge en tryg relation og et godt samspil mellem børn og forældre.

 • Pædagogisk indsats i hjemmet.
 • Praktisk/kompenserende indsats i hjemmet.
 • Samtaleforløb og psykologisk undersøgelse til børn og unge i alderen 0-18 år, som har alvorlige symptomer på mistrivsel.
 • Målrettet indsats for sårbare gravide.
 • Forældrekompetenceundersøgelser.
 • Samtaleforløb til familier i skilsmisse.
 • PMT-O er et individbaseret forældrekursus i samarbejde med skolerne til forebyggelse og behandling af adfærdsproblemer hos børn i alderen 4 -10 år. Du kan blive henvist af din socialrådgiver i familierådgivningen, Nicolai Plads 6, 6000 Kolding
 • Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
 • Gruppetilbud til børn af psykisk syge.

Børnefamiliehuset er placeret på Låsbyhøj, Nørregade 1, 6000 Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey