Børnefamiliehuset tilbyder åben, anonym rådgivning til familier med børn i alderen 0-12 år, der er bosat i Kolding Kommune

Åben rådgivning kan tilbyde op til 5 samtaler uden registrering – dvs. at der ikke bliver lavet en sagsregistrering. Skønnes der at være behov for yderligere samtaler, må man henvises til Børnefamiliehuset efter de gældende visitationsregler vedrørende familiebehandling.

Familiebehandlerens opgaver er at tilbyde en målrettet indsats i form af rådgivning, vejledning og familiebehandling. Formålet med Åben rådgivning er at hjælpe familierne til selv at komme videre ved hjælp af rådgivning og vejledning samt at styrke familien på en måde, som sikrer barnets udvikling og trivsel.

Familierne skal selv kunne arbejde med problemerne imellem samtalerne, hvilket forudsætter høj grad af motivation. Åben rådgivning inkluderer ikke, at familiebehandleren deltager ved hjemmebesøg, netværksmøder eller lignende.

Børnefamiliehuset kan kontaktes på telefon 79 79 28 57.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey