Børnefamiliehusets familiebehandling er et tilbud til familier med børn i alderen 0-12 år og sårbare gravide, som har brug for hjælp og vejledning til familielivet.

Om familiebehandlingen

I familiebehandlingen finder vi sammen ud af, hvordan familiebehandlingen kan hjælpe jer bedst. I samarbejde med forældrene medvirker vi til at sikre barnets trivsel og udvikling i hverdagen med henblik på at holde familien samlet.

En familiebehandling kan blandt andet bestå af:

  • Rådgivning og vejledning om forældreopgaven.
  • Samtaler – individuelle eller med forældrene, børnene, familien som helhed eller andre fra familiens netværk.
  • Videooptagelser af samspillet mellem børn og forældre med efterfølgende vejledning.
  • Mødregrupper, familiegrupper og andre grupper efter behov.
  • Besøg i hjemmet, hvor vi med en målrettet pædagogisk/praktisk indsats er med til at styrke familiens kompetencer.
  • Netværksmøder, hvor alle fra det private netværk kan bidrage med deres forståelse og samarbejde om at finde en vej videre.
  • Samarbejde med andre professionelle, som har kontakt med barnet i hverdagen.
  • Andet, som kan gøre en positiv forskel.

Kontakt

Socialrådgiveren i Kolding Kommunes Familierådgivning kan henvise jer. Forud for en henvisning vil I sammen med rådgiveren drøfte, hvilke behov og ønsker I har for støtte og forandring. Denne resulterer i en handleplan og en skriftlig status over behandlingsforløbet.

Vi afholder løbende opfølgningsmøder med familierådgiveren og jer som familie.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey