Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte.

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen, fx til aflastning og anbringelse

https://www.borger.dk/sider/Stoette-til-boern-og-unge-med-saerlige-behov.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey