Mini-dagplejen er et tilbud, hvor der ydes en ekstra pædagogisk indsats til børn med særlige behov i alderen 0-4 år.

Mini-dagplejerne er specialansat til at tage vare på disse børn.

Det er et pædagogisk pasningstilbud, hvor barnet er sammen med 1-2 andre børn udenfor almindelig dagplejeregi.

En Mini-dagplejer er fagligt velfunderet, rummelig og omsorgsfuld og det enkelte Mini-dagplejehjem tilpasses børnenes behov.

Målgruppen er børn med særlige behov, som har brug for:

  • Tæt kontakt til én primær person
  • Støtte og særlig indsats i forhold til individuel
  • Udvikling og trivsel
  • Minimum smitterisici
  • Særlig opmærksomhed og nærvær
  • En stabil og forudsigelig hverdag
  • At der ydes en ekstra indsats og vejledning i forbindelse med overgangen til anden institution

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies