Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding tilbyder forældre et frirum til at tale med andre teenageforældre.

For mange forældre og familier bliver teenageperioden noget af en prøvelse. Mange oplever børnenes overgang til ungdommen som en udfordring og prøvelse for familien.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding tilbyder forældre et frirum til at tale med andre teenageforældre.

Forældre til en teenager går en dejlig og spændende tid i møde. Dit barn er nu på vej til at blive voksen og det er en glæde at følge som forældre, men kan også være en svær periode, både for den unge selv, som forældre, og for hele familien.

Baggrunden for tilbuddet er et stigende ønske fra forældre og skoler, der efterspørger et sted hvor forældre kan tale om de udfordringer, de oplever i hverdagen. Et sted hvor der er plads til, at det er ok at føle sig usikker, at vi alle som forældre laver fejl, og at det kan være svært som eneforældre, ligesom det kan være en udfordring for par at være enige og at sætte grænser.

Skolerne efterspørger tilbuddet, fordi en god base med tryghed i hjemmet gør, at den unge får en bedre skolegang, hvor der er overskud til indlæring og trivsel.

At give forældre til teenagere et frirum til at tale med andre forældre, hvor de kan dele oplevelser og erfaringer, og herigennem støtte hinanden igennem ”teenagetiden”.

  • Hvordan styrker, støtter og hjælper jeg min teenager?
  • Hvordan bevarer jeg forældrerollen/respekten?
  • Hvordan samarbejder vi bedst som far og mor?
  • Mit barn er under ”ombygning” – hvad betyder det fysisk og psykisk?
  • Hvilke forventninger/krav kan jeg stille en teenager?

Få værktøjer til at kunne rumme, lytte og være en nærværende teenageforældre.

Vi er omkring 6-10 deltagere, og vi mødes en gang om måneden i cirka 2 timer.
Forløbet strækker sig over 3-6 måneder.

Vi mødes om tirsdagen fra kl. 19.00 til 21.00 på Pædagogisk Læringscenter, Dyrehavevej 108, 6000 Kolding.

Det vil være Gitte Frederiksen, der siden 2002 har arbejdet som socialrådgiver indenfor skoleområdet, som vil lede møderne. Hun har i årenes løb været i tæt kontakt med børn, unge og familier i Kolding Kommune og har ugentlige grupper med teenagere. Hun har herigennem stor erfaring indenfor området.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey