Få kendskab til barnet og fællesskabets behov og ressourcer gennem rådgivning og vejledning

PPR tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning i hjem, skole og dagtilbud, med henblik på at få kendskab til barnet og fællesskabets behov og ressourcer.
  • Rådgivning og vejledning af personale og forældre i forhold til at finde virksomme handlemuligheder.
  • Supervision til det pædagogiske personale på skoler og dagtilbud.
  • PPR kan deltage på forældremøder.
  • Tværfaglig Pædagogisk Psykologisk Vurdering hvor vi kan vurdere dit barns kognitive, følelsesmæssige, sproglige, sociale og motoriske udvikling.
  • Anbefaling af særlig specialpædagogisk tilbud.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey