Stue i en af Netværkets lejligheder.

Netværket er et bo-selv tilbud til unge i alderen 16-25 år. Tilbuddet er tænkt som et alternativ til anbringelse på døgninstitution.

Netværket holder til, på den øverste etage af Tinghøjs hovedbygning, Tingvejen 6 i Kolding. Her har medarbejderne deres kontor og der er mødefaciliteter til samtaler, møder og så videre.

Netværket er et fleksibelt og rummeligt tilbud, der er afpasset den unges behov.

I Netværket bor den unge enten i egen bolig eller i en af Netværkets lejligheder, hvor den unge bor sammen med en støttebeboer.

Støttebeboeren er en ansat ung, som typisk er lidt ældre end vores unge, og som har et positivt livssyn og kompetencer, som de øvrige unge kan spejle sig i. Støttebeboeren skal ikke gå ind i egentlig pædagogisk arbejde, men er der som en hjælp ung til ung i praktisk og social henseende i her og nu situationer. Samtidig sikrer vi gennem støttebeboeren en tæt kontakt med, hvad der foregår i lejelighederne, når vi ikke er tilstede.

De unge i Netværket har alle en af Netværkets medarbejdere som kontaktperson. Kontaktpersonen arbejder ud fra den unges plan, og støtter typisk den unge i forhold til:

  • skole/arbejde
  • fritid
  • familie
  • personlige problematikker

De unge i Netværket har mulighed for at kontakte deres kontaktperson, afdelingslederen eller personalet på Tinghøj døgnet rundt, således de altid kan få akut hjælp.

En væsentlig del af indsatsen rummer at medarbejderen skaber og vedligeholder relationen til den unge. Det er individuelt fra ung til ung, hvorledes man bedst skaber en tillidsfuld kontakt.

Ud fra den enkelte unges ønsker og behov tilrettelægges indsatsen i form af hjælp til praktiske opgaver, opfølgning med andre samarbejdspartnere, kontakt med familien og/eller ved kontinuerlige samtaler.

Hver ung er selv med til at lave en plan for hvordan vi bedst muligt kan udfordre, guide og støtte i arbejdet med at udvikle en større selvstændighed og ansvarlighed for eget liv.

For at få den unges dagligdag til at fungere og kunne arbejde med udvikling af større kompetencer kræver det et godt samarbejde med skoler, arbejdspladser, familie og det øvrige nærmiljø.

De unge i Netværket bliver støttet i fritidsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være styrketræning, billedværksted, kajaksejlads mv.

Tiltag af mere kulturelle karakter såsom teaterarrangementer, koncerter og biografture kan også være relevante

De voksne/medarbejderne der er omkring de unge er uddannede pædagoger. Hver ung har en eller to primære kontaktpædagoger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey