Værestedet Space er et sted for unge mellem 15 og 30 år, som er eller har været anbragt uden for eget hjem.

Formålet med værestedet Space er at tilbyde nuværende og tidligere anbragte unge et fristed, hvor fællesskab og sociale relationer med andre unge - som kender til det at være anbragt - udvikles og udvides.

Formålet er endvidere at bidrage til de unges personlige udvikling og selvstændighed ved blandt andet at vidensdele med hinanden, tilbyde spændende, hyggelige og udfordrende oplevelser, samt tilbyde mulighed for mentoruddannelse.

Værestedet Space har ingen notatpligt.

Værestedet Spaces projektperiode løber fra oktober 2015 til september 2018.

  • Et hyggeligt værested med spisning og fælles aktiviteter
  • Rådgivning, vejledning og støtte om praktiske og personlige forhold
  • Samtale- og aktivitetsforløb i grupper
  • Frivillig mentoruddannelse
  • Tema aftener med efterfølgende diskussion
  • Ungeråd

Hver tirsdag fra kl. 14.00-21.00 holder Værestedet Space åbent for socialt samvær og aktivikter for de unge.

Fra kl. 14.00 tilbydes de unge friskbagt eftermiddags brød/boller og kaffe/te/ kakao, og kl. 18.00 spises der aftensmad, som de unge på demokratiskvis er med til at bestemme via den lukket Facebookgruppe.

Værestedet Space tilbyder mulighed for lektiehjælp, tegne/male, sy/strikke, se film/tv, spille forskellige spil, herunder brætspil, bordfodbold, bordtennis, PlayStation med mere, sangskrivning og musik med mere.

Det er gratis at benytte Værestedet Space, og det er frivilligt, hvor meget man ønsker at deltage i de forskellige aktiviteter, der tilbydes.

Værestedet Space har omkring 35 unge bruger, som alle er medlemmer af Værestedet Spaces lukket Facebookgruppe. Den lukket Facebookgruppe fungerer som et aktivt kommunikationsredskab de unge imellem og mellem ansatte og de unge.

For at blive ny bruger af Værestedet Space skal man igennem et formøde, hvor de ansatte fortæller mere om Space og sig selv.

Den 1. april 2016 starter den første mentoruddannelse, hvor ni unge bruger af Værestedet Space i alderen 18-24 år deltager. De kommende mentorer fungerer allerede i dag som rollemodeller i forhold til de øvrige unge, der kommer i Space.

Mentoruddannelsen er delt op i tre moduler af forskellige måneders varighed - i alt tager mentoruddannesen op til 1½ år. Alle tre moduler består af teori- og praksisundervisning med aktivitetsture, hvor undervisningen øves i praksis. For hvert modul gives der et diplom.

Overskriften i mentoruddannelsen er selvudvikling, inddragelse og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Seks gange årligt afholder Værestedet Space temaaftener, hvor aktuelle emner tages op. Blandt andet emner om misbrug, børn og unges rettigheder og ADHD med mere.

Temaaftnerne er åbne og gratis for alle unge i Værestedet Space.

Værestedet Space har et aktivt ungeråd, som består af 5 unge. Ungerådet arbejder ud fra principperne om inddragelse, demokrati og samarbejde. Ungerådet mødes hver 2. måned og drøfter aktuelle punkter og emner. Alle unge har mulighed for at få emner drøftet i ungerådet.

Værestedet Space arbejder aktivt med Børn og Unges rettigheder og deltager i den landsdækkende Børnerettighedsdag.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies