Ungeafdelingen på Tinghøj

Ungeafdelingen er fysisk placeret på Tinghøj, Tingvejen 6, Kolding i en sort træbygning, der er opført i 2014. Vi er godkendt til at have 8 børn i alderen 2-23 år (SEL § 66,1 og § 107).

Det er dog sådan at hvis barnet er 14 år eller yngre flytter de ind i børneafdelingen, som også er beskrevet via link. Man kan bo kortere eller længere tid hos os, alt efter hvad der er brug for omkring den enkelte unge / familie. Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med familien mens den unge bor hos os.

Vi ved at det kan være svært for både den unge og forældrene når de af forskellige årsager ikke kan bo sammen i en periode, og vi tilrettelægger livet hos os ud fra værdierne om at den unge har brug for både omsorg, gode rammer, leg, at kunne udtrykke følelser samt have tilpasse, afstemte udfordringer. Teenagealderen er i forvejen en svær tid, hvor den unge udvikler sin egen integritet og selvfølelse. Vi imødekommer dette, og er optaget af at anerkende det følelsesmæssige kaos det kan føles som, på en varm og omsorgsfuld måde.

Som udgangspunkt tager de unge afsted om morgenen, til enten skole eller uddannelse/arbejde/praktik. Efter endt skole eller arbejde kan der laves individuelle aftaler om deltagelse i fritidsaktiviteter, besøgsaftaler eller andet den unge måtte ønske at deltage i.

De unge der bor på afdelingen har deres eget værelse, og de deler badeværelse to og to. De unge har selv et medansvar for at holde værelserne ryddelige og rengjorte. De voksne hjælper hvor der er behov. Det er ønskeligt at de unge selv lærer at vaske deres tøj, ligesom de skal øve sig i at tilberede mad og stå for indkøb.

Hver ung er selv med til at lave en plan for hvordan vi bedst muligt kan udfordre, guide og støtte i arbejdet med at udvikle en større selvstændighed og ansvarlighed for eget liv.

De voksne der er omkring de unge er uddannede pædagoger. Hver ung har en eller to primære kontaktpædagoger. De hjælper den unge med at være tovholder på de forskellige aftaler og forløb. Endvidere prioriterer de at have kontinuerligt alenetid med den unge, i form af en aktivitet eller samtale, alt efter hvad det er den unge synes giver mest mening. Vi har også en kostansvarlig ansat, som står for at sikre at de unge får en god og næringsrig kost. De unge har medindflydelse på madplanen, og bliver spurgt om der er ønsker til madplanen for den kommende uge.

En af pædagogerne der er på arbejde om aftenen, bliver og sover i afdelingen, og er der næste morgen når de unge står op.

Vi har ofte 1-2 pædagogstuderende i afdelingen, og hvis der er sygdom eller uddannelse anvender vi også vikarer. Det er et fast vikarteam vi har tilknyttet, så de unge også lærer dem at kende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey