Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke søge om det

En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud

https://www.borger.dk/sider/Oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud.aspx

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey