Fokus på børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud i Kolding Kommune.

Alle dagtilbud i Kolding Kommune har udarbejdet pædagogiske læreplaner, udformet mål for børns læring og arbejdet seriøst og kvalificeret med at dokumentere og evaluere dette arbejde.

Siden 2004 er der imidlertid sket en række ændringer såvel på det lovgivningsmæssige område som på det kommunale niveau. Disse forandringer er grundlaget for udarbejdelsen af "Rammerne for arbejdet med pædagogiske læreplaner".

 

Rammen er udarbejdet i et inspirerende samarbejde mellem dagtilbudsledere og børneområdet i Kolding Kommune. Hensigten med rammen er at skabe overblik og klarhed i forhold til rammen for videreførelse og udvikling af det gode pædagogiske arbejde med de pædagogiske læreplaner.

 

Grundlaget for udarbejdelsen af den kommunale ramme for pædagogiske læreplaner er dagtilbudslovens bestemmelser.

 

Rammen beskriver det der på et overordnet niveau skal kendetegne det professionelle arbejde med børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud i Kolding Kommune.

 

Rammen består af:

  • 10 værdier, der omkranser det pædagogiske arbejde med børns trivsel og udvikling.
  • En overordnet forståelse af læring
  • Overordnede læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer
  • Overordnede retningslinjer i forhold til:
    • Børn med særlige læringsbehov
    • Læringsmiljøet
    • Dokumentation og evaluering


Rammer for pædagogiske læreplaner revideret i 2014

 

Link til loven på Retsinformation

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey