Mad til vuggestuebørn i Kolding Kommune indgår i den normale forældrebetaling

Alle børn skal ifølge loven tilbydes et sundt frokostmåltid i deres daginstitution. Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Vi yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.

Forældrebestyrelsen eller forældregruppen i den enkelte daginstitution kan beslutte, at institutionen ikke skal tilbyde et sundt frokostmåltid. Forældrebestyrelsen eller forældregruppen skal hvert andet år tage stilling til, om deres institution skal fravælge at tilbyde et sundt frokostmåltid.

 

Mad til vuggestuebørn er i Kolding Kommune en del af institutionernes kerneydelse, og dermed indgår udgiften til mad i den normale forældrebetaling.  

 

Fra 2017-2020 har følgende daginstitutioner i Kolding valgt at tilslutte sig ordningen om et sundt frokostmåltid: Børnehuset v/Åen, Designbørnehuset Sanseslottet, Daginstitutionen Drejens, Daginstitutionen Nordstjernen, Midtbyens Børnehus, Børnehuset Troldblomst, Daginstitutionen Palmealle, Daginstitutionen Petersbjerggård, Daginstitutionen Skovbrynet, Daginstitutionen Firkløveret (afd. Abildvej) og Daginstitutionen Tved.

Fra 1. august 2019 - 2020 er ordningen også gældende for Børnehaven Over Vejen i afd. Riis Toft, og Musikbørnehaven under Daginstitutionen Tved

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey