Et samarbejde der er præget af nysgerrighed og fantasi til glæde for børnene i Kolding Kommune.

En køreplan for sammenlægning af institutioner

Tankerne bag projektet er at højne den pædagogiske kvalitet på det motoriske område og at lægge vægten på idrætsaktiviteter for de 3-6 årige.

Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud til børn efter Dagtilbudslovens § 5, privat pasning med tilskud efter Dagtilbudslovens § 81 og tilsyn med private pasningsordninger efter Dagtilbudslovens § 78.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey