Et samarbejde der er præget af nysgerrighed og fantasi til glæde for børnene i Kolding Kommune.

 

Alle dagtilbud i Kolding Kommune har udarbejdet pædagogiske læreplaner, udformet mål for børns læring og arbejdet seriøst og kvalificeret med at dokumentere og evaluere dette arbejde.

 

Børnekulturelt Netværk i Kolding har igangsat projekt "Brug af bøger i børnehaven".

 

Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud til børn efter Dagtilbudslovens § 5, privat pasning med tilskud efter Dagtilbudslovens § 81 og tilsyn med private pasningsordninger efter Dagtilbudslovens § 78.

 

Tankerne bag projektet er at højne den pædagogiske kvalitet på det motoriske område og at lægge vægten på idrætsaktiviteter for de 3-6 årige.

 

Siden 2001 har gruppen ”Børnemusik på tværs” eksisteret. Fra 2001 til 2010 var det med økonomisk støtte fra Kolding Kommune.

 

En køreplan for sammenlægning af institutioner

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey