Hvis du er enlig forsørger, kan du søge om børnetilskud.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler familieydelser.

https://www.borger.dk/sider/familieydelser.aspx

Skrevet af Udbetaling Danmark
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey