Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale tid til den første graviditetskonsultation

Under graviditeten får du tilbudt forskellige undersøgelser hos din egen læge og af en jordemoder

https://www.borger.dk/sider/Undersoegelser-i-graviditeten.aspx

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey