Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Hjemløse skal have egen bolig

Kolding kommune har søgt og fået bevilget midler til at implementere hjemløsestrategiens metoder, der har vist sig effektive til at få hjemløse i egen bolig og til at fastholde boligen.

I projektperioden, som forløber indtil april 2016, søges det socialfaglige personale på forsorgshjemmet Overmarksgården inddraget i udviklingsforløbet, således at metodernes anvendelse er fuldt implementeret ved projektforløbets afslutning.

I projektperioden vil en række samarbejdspartnere og interessenter blive involveret på tværs af sektorer og forvaltninger.

Læs om Housing First tilgangen


Bo-støttemetoderne er beskrevet i nedenstående:

Evaluering af Hjemløsestrategien har vist, at 88 % fastholdt en bolig ved CTI-forløbets afslutning. 

Evaluering af Hjemløsestrategien har vist, at 76% fastholdt en bolig ved ICM forløbets afslutning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey