15. maj 2012
Socialt udsatte, misbrugere eller sindslidende, som har svært ved at bo tæt på andre mennesker kan få en bolig i Hyttebyen. Husene lejes på almindelige lejevilkår.

15. maj 2012
Forsorgshjemmet Overmarksgården er et midlertidigt tilbud om bolig og støtte til borgere, som er socialt udsatte og hjemløse, ofte med misbrugsproblemer.

15. maj 2012
Efterforsorgen er et tilbud om omsorg og støtte til borgere, som flytter fra Overmarksgården og ud i egen bolig.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey