Bænkevarmere Folkekøkkenet er et omsorgstilbud rettet mod byens socialt truede borgere.

Café Paraplyen er selvejende institution oprettet 1991 tilknyttet KFUM Sociale Arbejde. Der er indgået samarbejdsaftale med Kolding Kommune.

Værestedet "De frie fugle" er for borgere over 18 år, der har haft misbrug af illegale rusmidler eller alkohol eller som er i behandling herfor. Pårørende er også velkomne.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey