Skip til hoved indholdet

Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset er et dagbehandlingstilbud til udsatte familier i udsatte positioner.

Om Børnefamiliehuset

Børnefamiliehuset er et dagbehandlingstilbud med tilbud om rådgivning, forebyggende støtte og behandling til sårbare gravide og til udsatte børn og deres familier.

Børnefamiliehuset er en målrettet indsats, hvor vi i samarbejde med forældrene medvirker til at sikre barnets trivsel.

Børnefamiliehuset tilbyder:

 • Åben anonym rådgivning til børnefamilier
 • Anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år
 • "De utrolige år" er et gruppebaseret forældrekursus i samarbejde med daginstitutionerne og skolerne til forebyggelse og behandling af adfærdsproblemer hos børn i alderen 1-12 år. Henvisning foregår via din socialrådgiver, daginstitution eller skole.
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats til familier med børn i alderen 0-14 år, der er bosat i Kolding Kommune. Henvisning foregår via visitationen og skole/daginstitutionsrådgiver.
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats FABI til familier med børn under 18 år, med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er bosat i Kolding Kommune. Rådgivningsforløbet iværksættes efter modtagelse af frivillig handleplan og kontrakt fra socialrådgiveren i Børnehandicap.
 • Familiebehandling til sårbare, vordende forældre og familier med udsatte børn fra 0-12 år, som har behov for hjælp, der går ud over, hvad det almene system kan tilbyde. Hvis man er ung, usikker, eller hvis man af andre grunde føler sig særlig udfordret i forældrerollen, kan man i Børnefamiliehuset få konkret støtte til at opbygge en tryg relation og et godt samspil mellem børn og forældre.
 • Pædagogisk indsats i hjemmet.
 • Praktisk/kompenserende indsats i hjemmet.
  Familiebehandling og rådgivning/vejledning til familier med børn med handicap.
 • Helhedsorienteret familie indsats til familier med børn i alderen 0-12 år. En ressourcekrævende indsats, der gives til familier, hvor et eller flere børns trivsel og udvikling er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade.
 • Samtaleforløb og psykologisk undersøgelse til børn og unge i alderen 0-18 år, som har alvorlige symptomer på mistrivsel.
 • Målrettet indsats for sårbare gravide.
 • Forældrekompetenceundersøgelser.
 • Samtaleforløb til familier i skilsmisse.
 • Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
 • Gruppetilbud til børn af psykisk syge.
 • Gruppetilbud til børn med søskende med handicap.

Børnefamiliehuset er placeret på Låsbyhøj, Nørregade 1, 6000 Kolding.

Ledelse og administration:

Leder
Jette Korsgaard


Faglig udvikler
Hanne Christiansen


Administrativ medarbejder
Inger Marianne Jessen