Helhedsorienteret Familieindsats er en støtte til familier med sårbare børn/unge i alderen 12-18 år.
(Helhedsorienteret Familieindsats for de familier med børn i alderen op til 11 år er organiseret under Børnefamiliehuset)

I Helhedsorienteret Familieindsats indskrives hele familien, og styrker således den samlede familie gennem støttende, udviklingsorienteret og kompenserende indsats. Indsatsen er som udgangspunkt en længerevarende og massiv indsats, og familien skal helst have en vis form for motivation for at indgå i samarbejdet.

Helhedsorienteret Familieindsats holder til, på den øverste etage af Tinghøjs hovedbygning, Tingvejen 6 i Kolding. Her har medarbejderne deres kontor og der er mødefaciliteter til samtaler, møder og så videre.

Der er endvidere køkkenfaciliteter hvor man kan lave mad sammen og hygge sig omkring måltidet.

Tilbuddet er til familier der af den ene eller anden årsag har det svært, og har brug for en mere intensiv sparring og støtte i en given periode.
Indsatsen kan bevilliges uanset hvor i Kolding Kommune man er bosat.

Medarbejderne er uddannet pædagoger, og flere har kurser og efteruddannelser i at møde borgere der står i en sårbar situation.

Vi arbejder ud fra Borgerens Centrum, og er opmærksomme på at der er flere Borger-centrummer i familierne.

Vi støtter, guider og udfordre ud fra hvad familierne har af ønsker og behov. Indsatsen tilrettelægges altid sammen med den enkelte familie, og set ud fra de forskellige behov.

Der er fokus på at skabe gode relationer, og på at hjælpe den unge og familien igennem den svære periode, med håbet om at de senere igen kan leve uden så meget, eller ingen, støtte i hjemmet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey