Har du mistanke om mistrivsel hos et barn, har du pligt til at underrette kommunen.

Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis borgeren får kendskab til eller har mistanke om, at børn eller unge under 18 år lever under forhold, som bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Private borgere (familie, naboer osv.) har pligt til at underrette kommunen, hvis der er mistanke om mistrivsel hos et eller flere børn. Det kan for eksempel være omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Det kan du gøre ved at udfylde formularen.

Du kan også ringe til os på tlf. 79 79 79 79

Hvis du er usikker på, om du skal sende en underretning, er du meget velkommen til at ringe til os i Familierådgivningen på tlf. 79 79 79 79 for at få råd og vejledning.

Både underretning og rådgivning kan foregå anonymt. Hvis du ønsker at underrette anonymt, skal du ikke opgive dit navn eller kontaktoplysninger.


Hvad sker der med underretningen?

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at undersøge barnets og familiens situation nærmere. Når vi har gjort det, vurderer vi, om det er en sag, vi skal gå videre med.

Når du har underrettet Familierådgivningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse. Medmindre du selvfølgelig ønsker at være anonym.

Du vil ikke kunne forvente at blive involveret yderligere i sagen grundet regler om tavshedspligt.

Du er ikke part i sagen i juridisk forstand. Du får derfor ikke oplyst, hvad der sker i sagen fremover.

Hvis der kommer nye oplysninger, eller du stadig er bekymret for barnet, må du meget gerne underrette os igen.


Er du offentligt ansat eller fagperson?

Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt.

Underretninger kan sendes via formularen, eller du kan kontakte Visitationen i Familierådgivningen på telefon 79 79 79 79.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey