Et tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig.
Tilbuddet henvender sig til borgere op til 25 år med ASF, eller med lignende udfordringer

Ungeindsats ASF er Kolding Kommunes specialiserede tilbud til mennesker med ASF (autisme spektrum forstyrrelser), for unge op til 25 år.

Ungeindsatsen er et tilbud om hjælp, støtte og omsorg i egen bolig til borgere med ASF, eller med lignende udfordringer, som bor i Kolding Kommune. For at være en del af tilbuddet, skal man have behov for pædagogisk støtte og vejledning i hverdagen. Borgeren skal kunne klare at bo i egen bolig og være motiveret for at modtage støtte. Er man stadig hjemmeboende retter indsatsen sig også mod familien. Det kan være familiebehandling, vejledning og oplysning ift. de udfordringer der kan være forbundet med at have et barn med autisme i familien.

Der er ansat seks pædagoger i afdelingen, og alle har erfaring med arbejdet indenfor autisme spektrum området. Vi arbejder ud fra at gå borgeren i møde med borgerens plan, og dermed på de ting der giver mening for den enkelte. Planen udarbejdes i samarbejde med Socialforvaltningens myndighedsafdeling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey