Du kan kun se oplysninger på din nærmeste familie i NemIntra.

På denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om NemIntra.

Jeg kan ikke finde siden mitkolding.kolding.dk?

Når du indtaster adressen, skal du være opmærksom på, at du IKKE skal skrive www. foran. Hvis du har skrevet forkert en gang, skal du være opmærksom på, at næste gang du skriver mitkolding.kolding.dk i søgefeltet, at den ikke hopper ned, og tager den tidligere indtastede adresse, hvor du har skrevet www. foran.


Jeg kan ikke se mit barn i Nemintra?

Hvis den ene af forældrene ikke har delt eller fælles forældremyndighed over barnet, har han/hun ikke adgang til børnenes oplysninger. Her kan den forælder, der har forældremyndigheden give den anden forælder en fuldmagt til at få adgang til barnets side. Se beskrivelse nedenfor. 
Hvis du derimod har forældremyndighed, men det er forkert angivet i MitKolding, skal du henvende dig til Borgerservice.


Jeg ønsker, at en anden person skal have adgang til at se mit barn i MitKolding?

Du kan oprette en såkaldt fuldmagt til den person, som du ønsker skal have adgang til dit barn i MitKolding. Det gør du ved at logge på MitKolding og klikke på fanen med dit barns navn og derefter NemFuldmagt. Her kan du vælge, hvad du ønsker at give fuldmagt til. Derefter skal personen, som du har givet fuldmagt til, acceptere fuldmagten i MitKolding.


Når jeg logger af systemet MitKolding, får jeg en fejlside?

Det hænger sammen med Nem-ID-systemet, som det nationale Dan-ID står for. Hvis du vil undgå den, kan du lukke systemet på lukkekrydset øverst til højre.


Selvom jeg har klikket på log af i MitKolding, er jeg ikke logget ordentligt af systemet? 

Hvis browseren (Internet Explorer) stadig er åben er det rigtigt, at du ikke er logget rigtigt af. Du ville kunne starte MitKolding igen i den åbne browser uden at skulle logge på med Nem-ID. For at blive logget rigtigt af, skal du lukke browseren helt, fx ved at lukke i krydset.


Jeg kan ikke se alle forældre på adresselisten?

Forældre skal aktivt markere, at de ønsker, at deres barns adresse og telefonnummer skal med på listen.


Jeg vil skrives på adresselisten i Nemintra?

I fanen for dit barn, skal du vælge "Kontakter" og så din egen fane. Nederst til højre på den side kan du give tilladelse til at dine kontaktoplysninger publiceres til alle på stuen eller til alle i institutionen.


Jeg ønsker, at en anden person skal have lov til at hente mit barn fra institutionen?

Under institutionens fane vælger du fanebladet "Afhentning". Her kan du skrive "Anden afhenter", og hvem det er.


Mine data i MitKolding er ikke korrekte?

Nogle data – fx dit mobiltelefonnummer og din emailadresse – kan du selv ændre på kartotekskortet i MitKolding. De øvrige oplysninger om dig, din evt. ægtefælle og dine børn er trukket direkte fra Folkeregistret. Dvs. hvis der er fejl i det, skal du henvende dig i Borgerservice.


Jeg kan ikke se mit barns daginstitution, når jeg logger på MitKolding?

Det kan skyldes, at dit barn endnu ikke er blevet tilknyttet en stue i systemet. Kontakt venligst daginstitutionen. Nye børn i institutionerne kan ikke ses i institutionen, før den dag de starter.


Kan jeg få en besked, når der er nyt i institutionen?

Du kan få daglig advisering om nyheder, fx nye billeder eller dagbog på e-mail. Du tilmelder dig advisering til institutioner i MitKolding på fanen med dit eget navn. Kryds det af som du gerne vil adviseres om, indtast din e-mailadresse og tryk på opdatér.


Kan jeg også se Skole-forældreintra via MitKolding?

Ja, hvis dit barn går i en af kommunens skoler (ikke privatskoler), vil der komme en fane frem under dit barn med ForældreIntra fra dit barns skole. 


Jeg kan se oplysninger om mine børn, men ikke om min kæreste?

Du kan kun se oplysninger på din nærmeste familie, og det kræver i dette tilfælde, at du er gift. Du kan derfor ikke se oplysninger på din kæreste eller samlever. 


Hvordan aktiverer jeg MitKolding på flere enheder, fx på både min iPhone og iPad?

Du kan installere MitKolding på flere enheder ved at installere app'en og aktivere koden for hver app.


Jeg vil aktivere MitKolding og får besked om, at jeg finder aktiveringskoden ved at logge på min PC under fanebladet "personligt", men jeg kan ikke finde aktiveringskoden?

Aktiveringskoden finder du under fanebladet "Aktuelt".


Hvordan melder jeg ferie fra MitKolding? I hvor lang en periode fremadrettet kan jeg registrere ferie via MitKolding?

  • Åbn mobilbarn
  • Bælg dit barns institution
  • Kør til højre på menubåndet
  • Vælg "fravær"
  • Vælg "indmeld fravær"
  • Ud fra årsag: Vælg fri/ferie


Du vil få en kort bekræftelse på, at ferien er indberettet, men den vises kun i få sekunder.

Du kan kun registere ferie fra MitKolding i en periode på seks måneder fremadrettet.

Hvis du ønsker at lægge ferie ind for en periode senere på året, kan du gøre det via din PC.


Hvordan kommunikerer jeg med institutionen via MitKolding?

Du kan skrive til institutionen igennem NemIntra. Det kræver, at du gør det fra en PC.

  1. Klik på fanebladet med dit navn
  2. Klik på fanebladet NemPost
  3. Klik på "Ny e-post"
  4. Hvis din institution har åbnet for adgangen, vil du kunne vælge institutionens leder i rullegardinmenuen ud for "Til"

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey