NemPlads omfatter pladser i dagpleje, vuggestue, integreret institution, børnehave og SFO/klub.

Kolding Kommune benytter pladsanvisningssystemet NemPlads, hvor du som forældre selv skal booke en plads til dit barn.

For at få en plads til dit barn i et dagtilbud, skal du benytte vores digitale pladsanvisning, NemPlads på http://mitkolding.kolding.dk. Her kan du få overblik over ledige pladser i kommunens dagtilbud og få adgang til selv at booke en ledig plads ud fra kriterier som f.eks. startdato, afstand til jeres hjem m.m.

NemPlads omfatter pladser i kommunal dagpleje, vuggestue, integreret institution, børnehave og SFO/fritidsklub.

Du har adgang til NemPlads ca. 5 - 7 hverdage efter, at dit barn har fået sit cpr. nr.


Pasningsgaranti og søskendefordel

Kolding Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 3 mdr. og indtil skolestart. Derudover gives der søskendefordel. Yngre søskende, med samme bopæl til allerede indmeldte børn i en institution vil automatisk i systemet få reserveret en plads i samme institution som den ældre søskende er indmeldt i.

Dette under forudsætning af, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst tre måneder sammen i institutionen. Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskende fordel. Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey