Her nogle gode råd til voksne om hvordan man taler med børn om svære emner.

Gode råd til forældre og andre i kontakt med børn

Her to foldere med gode råd til forældre og pårørende om hvordan du taler med børn og unge om svære ting. Det kan være sygdom, dødsfald, mobning eller andre kriser.

Folderne er henvendt til alle som har relation til børn og kan komme ud for at skulle hjælpe og tale med dem om svære ting.

Der er også vedlagt en folder som særligt handler om den nuværende coronakrise. Den indeholder gode råd til at få en hverdag til at fungere når de daglige rutiner er brudt, og vi alle er mere hjemme sammen.

Børne- og Uddannelsesudvalget står bag folderne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey