Skip til hoved indholdet

Pladsanvisningen

Velkommen til pladsanvisningssystemet.

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen ved personlig henvendelse telefonisk mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10:00-14:00, torsdag fra kl. 10:00-16:30.

Skal du have dit barn passet i Kolding Kommune tilbyder vi pladser i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Til børn i skolealderen tilbyder vi SFO eller fritidsklub.

I Kolding Kommunes digitale pladsanvisningssystem - Nem Plads kan du få et overblik over kommunens dagtilbud og selv booke en plads ud fra kriterier som, startdato, afstand mm.

Pladserne i dagplejen er for børn fra 0 til 3 år. Her bliver dit barn passet i dagplejerens hjem. En dagplejer har 4 børn og mødes med andre dagplejere i legestue eller til andre sociale aktiviteter. Har du specifikke spørgsmål vedr. dagplejepladser kan du kontakte Dagplejen på telefon 79 79 49 47.

Du kan også vælge en vuggestueplads til dit 0 til 3-årige barn. Vuggestuepladserne er placeret på 22 forskellige daginstitutioner. Vuggestuerne ligger ofte i tilknytning til en børnehave og kaldes så en integreret institution. 

Pasningsgaranti og søskendefordel

Kolding Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 3 mdr. og indtil skolestart. Derudover gives der søskendefordel. Yngre søskende, med samme bopæl til allerede indmeldte børn i en institution vil automatisk i systemet få reserveret en plads i samme institution som den ældre søskende er indmeldt i.

Dette under forudsætning af, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst tre måneder sammen i institutionen. Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskende fordel. Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Private pasningsordninger er ordninger, hvor du som forældre modtager et økonomisk tilskud fra Kolding kommune til brug for ansættelse af en privat børnepasser.
Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem dig som forældre og den private børnepasser.

Kolding kommune skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at du som forældre kan modtage et økonomisk tilskud.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmlese om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske lærerplaner mv. 

Pladserne i børnehave er for børn fra 3 år.

Fra 1. april det år barnet skal i skole er der glidende overgang til SFO.

Fritidsklubber er for børn fra 4.-6. klasse.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Den 1. juli 2018 tilbydes enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud skal give familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

Ret til 30 timers deltidsplads til forældre på barsel eller forældreorlov

Siden 1. januar 2019 har det været muligt for forældre på barsel eller forældreorlov at søge om deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende indtil skolealderen, der er indmeldt i et dagtilbud. Forældrebetalingen reduceres ved deltidsplads. 

Ansøgning om deltidsplads skal ske med to måneders varsel til den 1. via ansøgningsskemaet nedenfor: 

Ansøgningsskema til 30 timers deltidsplads 

Ansøgningsskemaet skal sendes til pladsanvisningen via E-BOKS, se vejledningen her

 

Eventuelle spørgsmål om 30 timers deltidsplads skal rettes til pladsanvisningen på tlf. 79791200 eller pladsanvisningen@kolding.dk