Grundloven af 1915. Foto: Rune Clausen. Fra Rigsarkivet.

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

I 2020 holder vi i Kolding Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Tilmelding

Du kan nu tilmelde dig Grundlovsceremonien på Rådhuset i Kolding Kommune 26. marts 2020, kl. 16.00.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kolding Kommune. Til ceremonien er der plads til alle de borgere, som bor i Kolding Kommune og som var en del af lovforslaget 'L41 Forslag om indfødsrets meddelelse'. (https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l41/20191_l41_som_vedtaget.pdf)

 

Tilmelding til Grundlovsceremoni

Tilmeldingsfrist 12. marts.

Leigtimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey