Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Kernen

Kernen

Kernen er et lille bosted centralt beliggende i Vamdrup by. Bostedet er for unge mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de unge har en noget lavere udviklingsalder end deres aktuelle alderstrin. Vi har bevidst valgt, at der ikke skal være mere end fire pladser, da målgruppen har vanskeligt ved at rumme mange mennesker og mange stimuli. De unges værelser er forholdsvis store med eget toilet og bad, og de er fordelt med afstand og med muligheder for flere ind- og udgange af stedet. Der er to stuer og fælles køkken, hvor beboerne har mulighed for at opholde sig. Vi har lagt vægt på, at de unge har mulighed for både at vælge fællesskabet til og fra, alt efter hvad de kan rumme på det pågældende tidspunkt.

De fysiske rammer virker hjemlige og er lyse og rummelige. Vi lægger stor vægt på, at Kernen er et tilbud med varme, hygge og leg.

Hvor det er muligt, vil vi meget gerne have de pårørende til at være aktive samarbejdspartnere. Vi er i de unges liv en længere periode af deres ungdom, men de pårørende er de blivende relationer. Forældrene er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er ting, de ønsker drøftet. Vi kan også altid mødes efter behov. De er en vigtig samarbejdspartner for os, og vores indsats retter sig også gerne mod dem og ikke udelukkende de unge.

Aktiviteter på Kernen skal planlægges i forhold til den gruppe unge, der bor i huset. Desuden tages der hensyn til, om det er hverdag eller weekend. I hverdagene tilbydes der oftest aktiviteter i og omkring Kernen, såvel indendørs som udendørs. Det kan være musik, spil, pc, motoriske lege, historielæsning, boldspil, kreativ leg og fællesskab. I weekender arrangeres også aktiviteter ud af huset. Det kan være ture i Zoo, bowling, Legoland, besøg på brandstationen og meget mere ud fra gode idéer og ønsker. Endvidere vil de unge blive inddraget i hverdagsopgaver som madlavning, borddækning, oprydning m.m.

Kernen er en del af Familiecenteret i Kolding Kommune, og administrationsfunktionerne varetages herfra.
Vi arbejder ud fra Kolding Kommunes fælles børne- og ungesyn der siger og tror på at alle børn og unge gør det bedste, de kan.

Læs mere om fælles børne- og ungesyn

Tilsynsrapport

Kernen

Afdelingsleder: Mette Samuelsen
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje