Skip til hoved indholdet

Helhedsorienteret Familieindsats (HFI)

Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) er en støtte til familier med sårbare børn/unge i alderen 0- 18 år.

I HFI samarbejdes med hele familien for at sikre, at barnet/den unge får de bedst mulige opvækstbetingelser.

Indsatsen er som udgangspunkt en længerevarende og massiv indsats. Og man mødes i familien flere gange om ugen. Noget af hjælpen kan sagtens være af mere praktisk karakter, der hjælper barnet/den unge.

Vi arbejder ud fra Borgerens Centrum, og er opmærksomme på, at der er flere Borger-centrummer i familierne.

Indsatsen tilrettelægges altid sammen med den enkelte familie.

Der er fokus på at skabe gode relationer og på at hjælpe barnet/den unge og familien igennem den svære periode med håbet om, at de senere igen kan leve uden så meget, eller ingen støtte i hjemmet.