Skip til hoved indholdet

Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser

Som forældre til et barn i Kolding Kommune har du mulighed for at få indflydelse i dit barns dagtilbud via forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af et flertal af forældre, 1 – 3 medarbejderrepræsentanter og dagtilbuddets ledelse. Alle medlemmer af forældrebestyrelsen er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Valg til forældrebestyrelse sker hvert år i 4. kvartal. Valgperioden begynder den 1. januar og løber i 2 år til et nyt valg har fundet sted.

Hvis du vil vide mere om forældrebestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte dit barns dagtilbud. 

Som forældrebestyrelsesrepræsentant får du mulighed for at deltage i 2 årlige møder i Børneområdets Dialogforum, du kan læse mere herunder: 

Børneområdets Dialogforum

Børneområdets dialogforum er et forum bestående af politikere, forældre, ledere og faglige repræsentanter der i fællesskab, skal sikre at børnene i Kolding Kommune sættes i centrum. Dialogforummet skal bidrage til de samlede visioner og mål for Børneområdet og være med til at sikre, at disse mål får liv i hverdagen og bliver omsat til god kvalitet for børnene.

Som forældrebestyrelsesrepræsentant får du mulighed for at deltage i 2 årlige møder i Børneområdets Dialogforum.

Vil du vide mere?

Du kan høre nærmere om Børneområdets Dialogforum i dit barns dagtilbud.