Skip til hoved indholdet

Kvalitetsrapport fra dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapporten for 2020 - og de tilhørende delrapporter fra de enkelte dagtilbud - fortæller om et Børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene.

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner Kvalitetsrapporten for 2020 og de tilhørende delrapporter, som du finder på dagtilbuddenes egne hjemmesider, fortæller om et børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene. Dette skaber et godt fundament for, hvor der fortsat er udviklingsmuligheder.

Blandt hovedkonklusionerne i rapporten nævnes følgende, idet en uddybning findes i selve hovedrapporten, som du finder et link til nederst på siden.

Corona: Covid-19 har haft stor indflydelse på hverdagen i dagtilbuddene. Ikke desto mindre har både ledere og medarbejde lagt et stort arbejde i at skabe en hverdag, hvor pædagogikken stod forrest på trods af diverse restriktioner og retningslinjer.

Overgang fra hjem til dagtilbud og overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave: Der er fokus på at sikre, at alle børn får gode overgange. I dagtilbuddene vægtes det højt at samarbejde med og inddrage forældre i dialogen om barnets overgang for at sikre, at relevante informationer om barnets trivsel og behov er kendt af både forældre og dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan: Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang. Der er opmærksomhed på, hvordan man sikrer, at læreplanen kommer til at fungere som et dynamisk arbejdsredskab. Der arbejdes bevidst med at koble det brede læringsbegreb sammen med læringsmiljøet.

Kvalitetsrapporten udarbejdes årligt og er et redskab, der har tre formål:

  • at skabe reflektion over den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud
  • at generere brugbar information til politikere, borgere og andre interessenter på børneområdet
  • at indgå som et element i forvaltningens lovbundne pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene

Kvalitetsrapport for Børneområdet - 2020