Skip til hoved indholdet

Hjemløsestrategien

Kolding kommune har søgt og fået bevilget midler til at implementere hjemløsestrategiens metoder, der har vist sig effektive til at få hjemløse i egen bolig og til at fastholde boligen.

I projektperioden, som forløber indtil april 2016, søges det socialfaglige personale på forsorgshjemmet Overmarksgården inddraget i udviklingsforløbet, således at metodernes anvendelse er fuldt implementeret ved projektforløbets afslutning.

I projektperioden vil en række samarbejdspartnere og interessenter blive involveret på tværs af sektorer og forvaltninger.

Læs om Housing First tilgangen


Bo-støttemetoderne er beskrevet i nedenstående:

Evaluering af Hjemløsestrategien har vist, at 88 % fastholdt en bolig ved CTI-forløbets afslutning.

Evaluering af Hjemløsestrategien har vist, at 76% fastholdt en bolig ved ICM forløbets afslutning.