Kolding Kommune kan efter servicelovens § 18 yde økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde i kommunen. For at få støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilskud gives som hovedregel kun til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
  • Tilskud kan ikke søges af enkeltpersoner.
  • Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger eller organisationer uden for Kolding Kommune kan kun få støtte i specielle tilfælde.
  • Tilskud kan gives både som et- og flerårige bevillinger.
  • Tilskud ydes fortrinsvis til aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.

Ved tildeling af støtte tager kommunen hensyn til

  • Omfanget af sammenhængen og synergien med selvværdsstrategiens elementer.
  • Omfanget af den frivillige indsats. 
  • Beskrivelse af målgruppens behov og omfang samt aktivitetens/projektets evne til at opfylde dette.
  • Sammenhæng med lokalt prioriterede områder.

Sådan søger I

Nedenstående ansøgningsskema udfyldes senest 1. oktober for at få tilskud i det følgende år. 

  

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Ja
Nej
Påkrævet

  


Senior- og Socialforvaltningen gennemgår derefter ansøgningerne og udarbejder en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, som afgør om det frivillige arbejde kan få støtte.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.