Kolding Kommune kan efter servicelovens § 18 yde økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde i kommunen. For at få støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilskud gives som hovedregel kun til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
  • Tilskud kan ikke søges af enkeltpersoner.
  • Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger eller organisationer uden for Kolding Kommune kan kun få støtte i specielle tilfælde.
  • Tilskud kan gives både som et- og flerårige bevillinger.
  • Tilskud ydes fortrinsvis til aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.

Ved tildeling af støtte tager kommunen hensyn til

  • Omfanget af sammenhængen og synergien med selvværdsstrategiens elementer.
  • Omfanget af den frivillige indsats. 
  • Beskrivelse af målgruppens behov og omfang samt aktivitetens/projektets evne til at opfylde dette.
  • Sammenhæng med lokalt prioriterede områder.

Sådan søger I

Nedenstående ansøgningsskema udfyldes senest 1. oktober for at få tilskud i det følgende år. 

  

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Ja
Nej
Påkrævet

  


Senior- og Socialforvaltningen gennemgår derefter ansøgningerne og udarbejder en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, som afgør om det frivillige arbejde kan få støtte.

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.