Lovgrundlag: Serviceloven § 85 og § 52

Hvem kan modtage tilbuddet?

 • Borgere i alderen 12-60 år med en diagnosticeret spiseforstyrrelse eller borgere der endnu ikke helt er diagnosticeret, men har en kendt problematik i hverdagen.
 • Borgere i alderen 12-60 år med problematikker indeholdende selvskadende adfærd, kan også modtage et tilbud.
 • Borgere i alderen 12-60 år med et nedsat funktionsniveau i forhold til mestring af spiseforstyrrelsen/selvskade, egenomsorg, struktur og praktiske færdigheder, netværk og evne til at indgå i sociale relationer, beskæftigelse/uddannelse og fritid.

Der arbejdes efter handleplan jf. serviceloven § 141, og Unge § 52

Eksempelvis:

 • Afklarende samtaler omkring motivation.
 • Individuelt tilrettelagt udviklings- og læringsforløb indeholdende: støttende samtaler, gruppeforløb, undervisning, psykoedukation, støtte til samtaler med eller sparring sammen med netværket, pårørendeundervisning og – samtaler, mulighed for aftale om sms-kontakt.
 • Støtte til at deltage, samt samarbejde med ex. Psykiater, diætist, jobcenter m.m.
 • Et individuelt udslusnings- og opfølgningsforløb.
 • Mentorfunktionen i forhold til job eller uddannelsesudredning.

Ydelserne varetages af medarbejdere med speciale i spiseforstyrrelse/selvskade, og foregår oftest i borgerens eget hjem. Det er også muligt at mødes i kommunes lokaler.

 • Udviklings- og læringsforløb med varighed fra 1 år til 3 år.
 • Udslusnings og afslutningsforløb på 1-6 mdr. Dette forløb planlægges i samarbejde med visiterende myndighed. Der vil være løbende evaluering af forløbet.
 • Vejning og kontrol af vægt
 • Hjemmehjælp
 • Lægefaglig behandling
 • Fysiurgisk behandling
 • Psykologisk og psykiatrisk behandling
 • Psykiatrirådgivningen
 • Familierådgivningen

Der er ikke sat en ramme for, hvor meget støtte man skal kunne modtage for at få visiteret støtten.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey