Aflastningsstedet Kernen
Kernen er et frirum – Et sted, der rart og trygt at være

 

Om Aflastningsstedet Kernen

Kernen er etableret i 2014 og er Kolding Kommunes aflastningstilbud til udviklingshæmmede unge og voksne i alderen fra 15 – 45 år.

På Kernen er der plads til 6 unge og voksne ad gangen. De har alle betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kernen er til dels indrettet til immobile unge og voksne.

Det er kommunens handicaprådgivning der bevilliger aflastning. En bevilling indeholder et fastsat antal døgn pr. år, hvor der kan benyttes aflastning. Planlægning af aflastning sker i samarbejde med Kernen.

På Kernen kan du få aflastning på hverdage, i weekender og i ferier.

Kernen giver familien mulighed for et pusterum, mens den unge eller voksne samler nye erfaringer og oplevelser blandt ligestillede. Kernen skal være et frirum – et sted, der rart og trygt at være, og med mulighed for at danne sociale relationer.

 

 

På Kernen er der pt 11 medarbejdere og en afdelingsleder. Der er også tilknyttet en vicevært til boligerne på Kernen.

Kernen er en del af Bo-og Støttetilbud for Handicappede, og flere tværgående funktioner varetages herfra.

På Kernen er der døgndækning, herunder vågen nattevagt, der tilser borgerne.

Personalegruppen er god til at se det hele menneske, at se udvikling og muligheder, og til at give pleje og omsorg.

Kernen samarbejder med University College Syd i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 studerende i praktik.

 

 

Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer på Kernen skal virke hjemlige, samt være lyse og rummelige.

Der er 6 boliger med eget toilet & bad. Boligerne er fordelt på hele Kernen og husets hjerte rummer køkken og fællesområder med store udfoldelsesmuligheder.

Kernen ligger i Vamdrup midtby og rummer gode muligheder for beskæftigelse af både boldspil, legeplads, skovområde og indkøbsmuligheder. Derudover er der både svømmehal, idrætscenter, biograf m.v. i byen som kan benyttes.

Kernen ligger i tilknytning til ”Plejecenteret Lindely” og har også mulighed for, at benytte deres aktivitetsrum og fitnessredskaber. Det er noget, vi forsøger, at motivere de unge og voksne til at gøre brug af.

 

 

I vores samarbejde med borgerne har vi tre overordnede værdier:

Positiv tilgang

  • Være imødekommende og forstående.
  • Møde den unge og voksne med åbenhed.
  • Tage den unge og voksne alvorligt.

Relationer

  • Vi vil arbejde på at støtte de unge og voksne i at få venskaber.

Omsorg

  • At se, at lytte, at hjælpe, at handle, at beskytte, at sige både ja og nej.

I vores samarbejde med pårørende har vi tre overordnede værdier:

Rummelighed

  • Vi vil være fleksible i ønsket til aflastning.
  • Vi vil møde hver familie med åbenhed og rummelighed.

Troværdighed

  • Vi fortier ikke noget, vedkender os vore fejl og mangler.

Omsorg

  • Personlig præget omhu og aktiv interesse.
  • At forældrene ikke er i tvivl om, at vi hjælper den unge og voksne med det, de ikke selv kan.

 

Aktiviteter på Kernen planlægges altid i forhold til den gruppe unge og voksne, der er i huset den givne dag. Desuden tages der hensyn til, om det er hverdags- eller weekendaflastning.

I hverdagene tilbydes der oftest aktiviteter i og omkring Kernen, såvel indendørs som udendørs. Det kan være musik og sang, film, spil, kreativitet, Ipad og fællesskab med hinanden.

Endvidere vil de unge og voksne blive inddraget i hverdagsopgaver som madlavning, borddækning, oprydning m.m.

I weekender arrangeres også aktiviteter ud af huset. Det kan være ture i Zoo, bowling, biograf, restaurant og cafe besøg, gåture, legeland, fitness, shopping og meget mere.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey