Har du eller en af dine pårørende fået en hjerneskade?

At få en skade i hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig med, og det er gratis.

Senhjerneskadeområdet (alderen 18 - 65 år) har en hjerneskadekoordinator. Hjerneskadekoordinatoren kan være med til at skabe sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune, samt hjælpe med at koordinere dit rehabiliteringsforløb ved at kontakte relevante fagfolk.

Det er hjerneskadekoordinatorens opgave at sikre, at du bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, som er tilpasset dine individuelle behov.

 • At sikre dig rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.
 • Kontakt til relevante fagpersoner.
 • Hjælpe til at formidle kontakt til arbejdsplads og fritidstilbud.
 • Orientering om hvilke tilbud der findes til borgere med senhjerneskade.
 • Pårørendeaftener.
 • Tale med dig om din situation.
 • Samtale med dine pårørende.
 • Hjælpe dig med at koordinere dit rehabiliteringsforløb efter udskrivelse.
 • Hjælpe dig med at håndtere jobsituationen.
 • Hjælpe dig med at afklare din hverdag.
 • Arbejder tæt med hjerneskadeteamet, som er sammensat fra de forskellige forvaltningsområder, der er involveret i og omkring den senhjerneskadede. Det er i hjerneskadeteamet, at udredningen af sagerne udarbejdes og visitationen til tilbuddene foretages til endelig godkendelse hos sagsbehandler. 
 • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
 • Dig selv
 • Dine pårørende
 • Din læge
 • Fagpersoner, som du allerede er i kontakt med.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey