Medarbejderne i Center for Senhjerneskade bestræber sig på at skabe de bedste rammer for vores borgere med særlige behov.

Vi sætter kvaliteten i højsæde og arbejder på at skabe tryghed for beboere og pårørende. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du overvejer at klage, kan du få hjælp til at sikre, at klagen kommer det rigtige sted hen.

Hvis du ønsker at klage over forhold på Center for Senhjerneskade, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvor du skal sende klagen hen

Hvis du vil klage over magtanvendelse, der er foregået på Center for Senhjerneskade, kan der klages til Ankestyrelsen. Klagen skal indsendes via din sagsbehandler i din hjemkommune. Din hjemkommune ekspederer klagen videre til Ankestyrelsen.

Center for Senhjerneskade kan give råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af klagen.

Anbringelseskommunes afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.

Der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser i de sager, hvor det fremgår af lovgivningen, at der er klageadgang.

Reglerne herom findes i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 10.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey