Vi løser opgaven i fællesskab.

Center for Senhjerneskade er en attraktiv arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde.

Her arbejder medarbejdere og ledelse målrettet for et godt arbejdsmiljø, og den vigtigste ressource er medarbejderen.

Arbejdsglæde i fællesskab

Vores mission er klar: Vi støtter centrets brugere og beboere til et godt liv. Det er det, vi er her for, og vi løser opgaven i fællesskab. Arbejdsglæden og det gode arbejdsmiljø er også et fælles anliggende. Og det er et fælles ansvar.

Vores værdier går på tværs af alle afdelinger og funktioner i huset. Anerkendelse, ansvar og dialog er fundamentet for alt samarbejde på centret.


Velfungerende MED-organisation og sikkerhedsudvalg

Hos Center for Senhjerneskade har medarbejderne indflydelse på centrets dagligdag. Det sker gennem MED-organisationens arbejde og i åben dialog med ledelsen. MED består af TR-repræsentanter, medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen. Igennem denne formelle struktur har de ansatte indflydelse på de ting, der påvirker dem til dagligt.

Som ansat kan man for eksempel altid bede sin repræsentant i udvalget tage en sag med til diskussion i udvalget.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey