Personlig og faglig udvikling er i centrum.

Personlig og faglig udvikling

Hos os er medarbejderen den vigtigste ressource. Uden tilfredse medarbejdere, der kan se en mening i det arbejde, de laver ville centrets kerneydelse, som er støtten og hjælpen til borgeren på vores center, ikke fungere. Hos os tilstræber vi derfor, at medarbejdernes personlige og faglige udvikling hele tiden er i centrum.


Fundamental opgave

Vi har dygtige, fagligt solide og engagerede medarbejdere. Hver eneste dag løfter de den fundamentalt vigtige opgave, det er, at hjælpe borgeren på en respektfuld måde til et godt individuelt liv.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey