Botilbuddet på Sjællandsvej har et orangeri.

Center for Senhjerneskade har to dagtilbud. Ét i Bredgade og ét på Sjællandsvej – begge i Kolding.

Se mere om CORTEX20 i Bredgade.

Antal pladser
Dagcentret har ti fuldtidspladser pr. dag. Man behøver ikke have en døgnplads på botilbuddet for at benytte dagcentrets tilbud.


Faciliteter

Dagcentret råder over et samlingsrum, et grupperum og et mindre køkken. Centret har også to hvilerum, et maleværksted samt adgang til rygerum.

Brugerne kan benytte hvilepladser, vi har to hvilestole og to senge, og der er loftlifte i hvilerum og samlingsrummet. Vi har også adgang til en stålift.
Centret blev ombygget i 2011-2012 og fik tidssvarende faciliteter, og vi har blandt andet også et orangeri.

Omgivelser
Dagcentret er beliggende på Sjællandsvej i Kolding og ligger i byen tæt på skov og fjord. Udendørsarealerne deler vi med botilbuddet.

Aktiviteter
Dagcentret tilbyder gruppeaktiviteter som spil, sang, samvær, litteratur, madlavning og spisning.
Vi har kreative aktiviteter som at lave smykker, lave kort, male, samt årstids- og højtids bestemte aktiviteter.
Dagcentret holder fastelavn, spiller julebanko og laver juledekorationer.

De fysiske aktiviteter er fx gymnastik, afspænding, gåture og aktiviteter i haven. Her er et orangeri, man kan være med til at passe, og vi spiller petanque, når vejret er godt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey