Arbejdet kræver stor selvstændighed, da du arbejder alene ude hos brugerne.

CORTEX er et §85 tilbud under serviceloven. CORTEX20 er et §104 tilbud. Organisatorisk er vi en del af Center for senhjerneskade og hører til i Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune, handicapområdet.

CORTEX giver støtte til brugere i eget hjem. Støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte.

Brugerne er voksne mennesker, der har levet et almindeligt liv med skolegang og erhvervsarbejde, og som pludselig rammes af en skade i hjernen. Hjerneskaden kan være forårsaget af blodprop eller hjerneblødning. Der kan også være tale om skader efter ulykker, operation eller iltmangel.

Målgruppen er borgere mellem 18 og 65 år, og brugerne har et meget varieret funktionsniveau, og dermed er der forskel i omfanget af den støtte, de modtager. Dog gælder det for alle, at de er i stand til at bo i en selvstændig bolig – eventuelt sammen med ægtefælle og hjemmeboende børn. Brugerne bor i hele Kolding Kommune.

Pt. har vi ca. 130 brugere tilknyttet CORTEX.
Brugerne kan have både fysiske- og kognitive funktionsnedsættelser. Flere af brugerne har udelukkende kognitive vanskeligheder (skjulte skader), som kan være svære at se i de første møder med brugeren, og som ofte medfører, at omgivelserne misforstår og stiller for store krav til den skadesramte.

Brugerne har meget varieret funktionsniveau. Fra den fysisk selvhjulpne bruger der har behov for at blive guidet i hverdagen, til kørestolsbrugere med behov for både pleje og omsorg, pædagogisk bistand, samt behov for at blive guidet i hverdagen.

Støtten retter sig mod at få brugerens dagligdag til at fungere igen efter skaden. Formålet er at give støtte, så brugeren kan leve et værdigt og meningsfuldt liv med skaden. Støtten tilrettelægges ud fra brugerens behov, skadens placering i hjernen og de følger det har givet.

Personalet i CORTEX og CORTEX20
De ansatte arbejder i teams, der er tværfagligt sammensat af: pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Personalet er veluddannet og har neuropædagogik som fælles referenceramme. Pt. er vi 35 ansatte.

Vi koordinerer og tilrettelægger relevante sammenhængende tilbud om støtte i eget hjem. Vi indgår i et samarbejde med øvrige aktører så tidligt som muligt, efter skaden er sket. 

Vi bygger bro til andre samarbejdspartnere, og vi yder støtte af både midlertidig og varig karakter.

I CORTEX kan kommunens medarbejdere og borgere søge specialviden og rådgivning om støtte til voksne med erhvervet hjerneskade.

Fra kontorerne på Bredgade kører personalet ud til brugere i hele Kolding Kommune. Støttebesøget foregår i brugerens eget hjem. Arbejdet kræver stor selvstændighed, idet man arbejder alene ude hos brugerne.

CORTEX har åbent fra 07.30 til 23.00 året rundt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey