Vi ser det som vores primære opgave at støtte den enkelte beboer til at finde fodfæste og psykisk stabilitet i eget voksenliv.

Døgncenter for Socialpsykiatri består af 2 fysisk adskilte enheder Ryttermarksvej med plads til 12 beboere og Marielund, der består af 3 afdelinger med tilsammen plads til 28 beboere.

Døgncenter for Socialpsykiatri er et botilbud i henhold til Servicelovens §§ 107 (midlertidigt ophold) og 108 (længerevarende ophold) til voksne beboere i alderen fra 18 år, der grundet en sindslidelse har behov for omfattende støtte.

Vort værdigrundlag

Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og værdifuldt, og har krav på at blive mødt som sådan. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske med fokus på de ressourcer, der kan styrke den enkeltes muligheder for at opøve egne færdigheder til problemløsning. Vi arbejder i miljøer, hvor nærhed, respekt, tilstedeværelse og engagement er nøgleord.

Vi ser det som vores primære opgave at støtte den enkelte beboer til at finde fodfæste og psykisk stabilitet i eget voksenliv gennem større selvstændighed og bedre selvforståelse.

For at nå dette, arbejder vi ud fra en vision om Selvværd og Sammenhæng, hvor udgangspunktet for alt hvad vi siger og gør er beboerens centrum. Vi har 5 leveregler, der handler om at tale et sprog alle mennesker forstår, gå beboeren i møde, sætte fællesskabet i spil, hver beboer én plan og at alt inden for din radar, er dit ansvar. Fremgangsmåden i mødet med beboeren bygger på at forstå og skabe mening for beboeren, og gøre det muligt for beboeren at realisere sine ønsker for fremtiden.

Hvordan får du plads på Døgncenter for Socialpsykiatri?

For at blive visiteret til Døgncenter for Socialpsykiatri skal du først kontakte Psykiatrirådgivningen eller den myndighed, du er tilknyttet. Du vil blive tilbudt et møde med en sagsbehandler, hvor der tales om, hvilke støttebehov du har.

Hvis sagsbehandleren vurderer, at du kan tilbydes støtte i et døgntilbud, vil I herefter sammen udarbejde en handleplan, der fastlægger målet for den støtte, du har brug for.

De pårørendes rolle på Døgncenter for Socialpsykiatri

Vi betragter pårørende som en stor ressource. Vi ønsker at inddrage pårørende videst muligt i det omfang, som den enkelte beboer giver samtykke til.

Vi tilbyder pårørende en generel orientering om og undervisning vedrørende psykiske lidelser (psykoedukation). Der afholdes desuden to gange årligt tematiserede fælles arrangementer, hvor pårørende kan mødes og få en fælles faglig og social oplevelse.

Som beboer på Døgncenter for Socialpsykiatri er du en del af et fællesskab, hvor man deltager aktivt i de fælles opgaver, der er i de enkelte afdelinger såsom madlavning, indkøb, rengøring m.v. Vi forventer, at den enkelte efter bedste evne positivt indgår i fællesskabet med respekt for andre og accept af forskelligheder.

Det er vigtigt, at du tager ansvar for dit ophold og bruger din ret til medbestemmelse og indflydelse. Der afholdes regelmæssige beboermøder i alle afdelinger, hvor du i samråd med de øvrige beboere kan få indflydelse på de fælles beslutninger, der påvirker afdelingens og dermed din hverdag.

Det forventes, at du aktivt arbejder med de mål og delmål, der er aftalt for dit ophold. Det er derfor vigtigt, at personalet kan få kontakt med dig, fordi der vil være daglige aftaler i forhold til din udviklingsplan og din hverdag. Det forventes, at du oplyser og aftaler, hvis du er fraværende både kort- og længerevarende. Hvis der blandt personalet opstår bekymring for dig, og vi ikke kan få kontakt med dig, vil vi kunne låse os ind i din lejlighed for at sikre os, at du er OK.

Vores arbejde tager, i samarbejde med dig, udgangspunkt i, at du er aktiv deltagende i eget liv. Den støtte og vejledning du modtager vil være hjælp til selvhjælp. I samarbejde med dig lægger vi op til, at du inddrager dit private og professionelle netværk samt det omgivende samfund i opgaveløsningen.

Du vil få tildelt en tovholder blandt personalet, der vil støtte dig efter behov. I dagligdagen vil det personale, der er på arbejde, støtte dig, så du får mulighed for at opnå dine mål. Støtten består i hjælp til en mere selvstændig tilværelse herunder evnen til at bo i egen bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv.

 

Rygepolitik

Du må ryge i din egen lejlighed og på udvalgte steder udendørs. Rygepolitikken tager udgangspunkt i, at ingen skal udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Dette betyder at personalet, når de eventuelt skal støtte dig i din lejlighed, kan stille betingelse om, at der skal være udluftet og røgfrit.

Alkohol og euforiserende stoffer

Ophold på Døgncenter for Socialpsykiatri er ikke foreneligt med misbrug af alkohol eller besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer. Hvis der forekommer misbrug, skal der tales åbent om det og der skal laves aftaler og mål for samarbejde om ophør. Hvis du er misbruger støtter vi op om, at du kan få et behandlingstilbud hos Kolding Kommunes Misbrugscenter.

Besiddelse og salg af euforiserende stoffer er strafbart. Observeres der besiddelse eller salg af euforiserende stoffer, vil der ske politianmeldelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey