Borger til Borger.
”Borger til Borger” er et tilbud inden for socialpsykiatrien.

På baggrund af erfaringer fra udland og indland med ligestillet støtte, også kaldet Peer to Peer, har Kolding Kommune igangsat ”Borger til Borger”. .

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?

Hvad er ”Borger til Borger”?

”Borger til Borger” betyder ligestillet støtte. ”Borger til Borger” er et nyt tilbud inden for socialpsykiatrien i Kolding kommune, hvor borgere støtter borgere til at få det bedre psykisk.

Borger til Borger tilbuddet har til formål at bryde isolation.

Igennem tilbuddet vil der skabes mulighed for at borgere med psykisk sygdom/sårbarhed får øget netværk og kan deltage i fællesskaber, således at de på sigt bedre kan klare sig i hverdagen.

Borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, som har lært at mestre sårbarheden/sygdommen tilbyder sig som frivillige mentorer.

Mentorens opgave er at yde samvær og støtte til en borger bosiddende i Kolding kommune, som aktuelt har psykisk sygdom/sårbarhed, og enten overvejer at søge støtte, er i et støtteforløb, eller afsluttes fra et støtteforløb.

Mentor og borger mødes uden for hjemmet til aktiviteter hver uge eller hver 14. dag, alt efter hvad der passer bedst. Det kan være gåture, café, strøgtur, sport, biografbesøg mm.

Mentor og borger forløbet varer 6 til 9 måneder, hvorefter det afsluttes. Herefter kan mentor indgå i nyt forløb med anden borger, holde pause eller stoppe i projektet. Der er i alle forløb, altid mulighed for at holde pause eller træde ud af tilbuddet.


Hvad vil vi opnå?

”Borger til Borger” er forankret i begrebet om recovery og den grundlæggende antagelse om, at det er muligt at komme sig helt eller delvist efter en psykisk sygdom.

Vi ønsker gennem tilbudet at give borgere med psykisk sårbarhed/sygdom en mulighed for at bryde isolation gennem tilbud i at deltage i fællesskaber og få et øget netværk.

Vi håber, at borgerne med psykisk sårbarhed/sygdom gennem tilbuddet vil opleve en styrket grad af empowerment og hermed mestring i forhold til bedre at kunne klare sig i hverdagen.

 

En borger der har en psykisk sårbarhed/sygdom og som er motiveret for at modtage støtte fra en frivillig mentor, der selv har erfaring med psykisk sårbarhed/sygdom og som derfor ved hvordan det er.

En borger der enten overvejer, er tilknyttet eller afsluttes fra støtte/kontaktpersonsordningen i socialpsykiatrien Kolding kommune


Hvad får du?

 • Samvær med andre, hvor I kan trække på hinandens erfaringer
 • Match med en mentor der udenfor eget hjem, yder samvær, aktivitet og støtte en gang i ugen eller hver 14. dag
 • En mentor, som selv har erfaring med psykisk sårbarhed/sygdom og derfor ved hvordan det er
 • En før samtale med projektmedarbejdere om motivation og forventninger
 • Tilbud om uformelt træf på café, hvor der er mulighed for samvær med andre deltagere i tilbudet og medarbejderne
 • Mulighed for at deltage i tilbudets fælles arrangementer
 • Løbende kontakt med medarbejderne
 • En mulighed for selvudvikling, herunder at blive bedre til at indgå i sociale sammenhænge
 • En mulighed for at skabe netværk og for i det hele taget at få det bedre


Hvad kræver det af dig?

 • At du er interesseret i at komme ud af egen bolig
 • At du har interesse i og er villig til at prøve nye ting
 • At du tager medansvar for samarbejdet
 • At du overholder aftaler
 • At du melder afbud hvis du er forhindret


Hvad gør du hvis du gerne vil have en mentor?

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Marie-Louise Stub på telefon 21 24 88 02 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Du er nået så langt i din recovery, at du mestrer din psykiske sårbarhed/sygdom og at du har lyst til, at være noget for andre

Du vil gerne dele dine erfaringer og videregive tro og håb til en anden borger

 

Du har lyst til, at støtte en anden borger i at blive bedre til at komme ud og være i sociale sammenhænge


Hvad får du?

 • Samvær med en borger der har brug for din erfaring, hvor du også får noget tilbage
 • Oplevelse af, at dine erfaringer er vigtige for andre
 • En før-samtale med en medarbejder om motivation og forventninger
 • Deltagelse i undervisning i at kunne balancere mellem at være frivillig, rollemodel og støtter. Undervisningen foregår ca. en gang om måneden over en 6 måneders periode og kræver ikke særlige skolekundskaber. 
 • Gruppesparring ved medarbejderne sammen med andre mentorer, ca. en gang om måneden
 • Tilbud om at deltage i uformel træf på café, hvor der er samvær med andre deltagere af tilbudet og medarbejderne
 • Mulighed for at deltage i projektets fælles arrangementer
 • Mulighed for at trække på egne og andres erfaring
 • Et tæt samarbejde med medarbejderne
 • En mulighed for at selvudvikle
 • Deltagerbevis


Hvad gør du, hvis du gerne vil være mentor?

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Marie-Louise Stub på telefon 21 24 88 02 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey